Evangelisatie en Vitalisering

De afdeling Evangelisatie en Vitalisering (EvaVita) van het bisdom Roermond wil zich in dienst stellen van onze liefhebbende God, die ook in onze tijd op zoek is naar mensen die zijn liefde willen ontvangen en die met zijn heilsplan willen meewerken. De afdeling zoekt naar wegen en schept mogelijkheden, waardoor de Heer zijn liefde kenbaar kan maken aan mensen van onze tijd. Vanuit een geest van dienstbaarheid wil de afdeling ontmoetingen van genade mogelijk maken. Dit kan gebeuren door verkondiging, liturgie, ontmoeting, dienstwerk en door verschillende activiteiten, die geïnspireerd door de Heilige Geest, rijke vruchten zullen voortbrengen.

Een lijst van gemeenschappen en groepen die zich in ons bisdom vanuit hun eigen spiritualiteit inzetten voor evangelisatie en vitalisering.

Als logo van deze afdeling is gekozen voor de duif, die recht omlaag neerdaalt en tevens vurige vlammen doet ontstaan: het is een beeld van de Heilige Geest die in de mens begeestering, vernieuwing, beleving, bewogenheid en activering bewerkt. Kortom: het is de Heilige Geest die Evangelisatie en Vitalisering in de wereld en in de Kerk mogelijk maakt.

Hoofd van de afdeling is pater Bartholomé van Oudheusden.

Hieronder een aantal actuele en inspirerende berichten vanuit de afdeling:


Overzicht EvaVita-vieringen 2018

Routeplanner voor evangelisatie

Geloofscursus via internet


Teksten ter ondersteuning van evangelisatie en vitalisering


Porta Fidei: Motu Proprio van paus vanwege Jaar van het Geloof

Een nieuwe lente in eucharistische aanbidding

De boze wint veel veldslagen maar heeft de oorlog verloren

Echte vernieuwing kan slechts ontstaan vanuit het gebed

Het begint allemaal op dat ene moment

Waarom ik nog in de Kerk ben

     
     
     
     
     
Susteren-Echt