H. Jaar Barmhartigheid

Het jaar 2016 was door paus Franciscus uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In het bisdom Roermond is op diverse manieren aandacht aan dit themajaar besteed. 

Wat is een Heilig Jaar?

Nieuwsberichten

Heilige Deuren in Limburg

Activiteitenkalender

Biechtkerken in Limburg

Websites

Bedevaart naar Rome

Inspiratiegids

Opsteker (speldje)

Gebedskaart

Vlaggen, bannieren en kazuifels

Kaarten van barmhartigheid

Nieuwsberichten

Einde Jaar van de Barmhartigheid
Heilige Deur Sint-Christoffelkathderaal gesloten 

Tijdens een sobere, maar stijlvolle plechtigheid is zaterdagavond 19 november de Heilige Deur in de St.-Christoffelkathedraal in Roermond gesloten. Daarmee is ook in het bisdom Roermond het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afgesloten. Lees verder >>> 

 

Terugblik indrukwekkende bedevaart naar Rome

Ruim 300 Limburgse pelgrims waren afgelopen week op bedevaart naar Rome. Samen met bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong bezochten zij de eeuwige stad in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Onder de deelnemers ook een groep van zo'n tachtig leden van schutterijen uit Nederlands- en Belgisch-Limburg. In hun kleurrijke uniformen trokken ze heel wat bekijks. Hoogtepunt van de reis was de zogeheten Nederlandse dag op dinsdag 15 november. Hieraan namen zo'n tweeduizend pelgrims uit heel Nederland deel. Zeer bijzonder was de ontmoeting met paus Franciscus op die dag. De bedevaart van het bisdom Roermond werd gemaakt in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim  
Bekijk alle berichten en foto's >>>

 

Herinneringsplaquette Heilig Jaar van de Barmhartigheid te koop

 

Het Jaar van de Barmhartigheid heeft de afgelopen maanden in veel parochies in ons bisdom centraal gestaan. Het thema, dat door paus Franciscus is aangereikt, is op allerlei manieren uitgewerkt en vormgegeven. Om ook na 2016 een blijvende herinnering aan het Heilig Jaar te houden, heeft het bisdom Roermond emaillen plaquettes laten maken het internationale logo. Deze zijn voor €27,50 te koop. Lees verder >>>

 

Studiemiddag Hoe houd ik het vol, oog en aandacht voor de zorgverlener

In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid wordt een oecumenische studiemiddag gehouden over barmhartigheid in de zorg. Sprekers: Toine van den Hoogen (theoloog), Roel Hekking (geestelijk begeleider) en Willem van der Plas (huisarts). De studiemiddag vindt plaats in Klooster Wittem en begint om 12.00 uur. De studiemiddag is primairr gericht op werkers in de zorg, maar iedereen mag vrij aansluiten. Download de flyer voor meer informatie >>>

 

Jubileumnoveen Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

 

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de beroemde icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand door de paus in bewaring werd gegeven aan de paters Redemptoristen. In Klooster Wittem wordt dit jubileum - dat nauw verbonden is met het thema barmhartigheid - van 19 tot en met 27 juni uitgbreid gevierd. Lees verder >>>

 

Zingen over barmhartigheid

Wereldwijd wordt het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gevierd. Gods barmhartigheid inspireerde menig componist. In de komende maanden brengt Capella Sine Nomine onder leiding van Jo Louppen enkele gezangen van barmhartigheid tot klinken in drie Limburgse kerken. Te horen zijn onder meer werken van De Victoria, Willaert, Guerrero, Da Palestrina, Valkestijn en Stadlmayer. Op zondag 26 juni om 17.00 uur in het Missiehuis van de Lazaristen in Panningen, op zondag 3 juli om 18.30 uur in de abdijkerk van Rolduc te Kerkrade en op zondag 9 oktober om 17.15 uur in de Caroluskapel te Roermond. De toegang is gratis, een vrije gave wordt op prijs gesteld. 
Meer informatie >>>

 

Sacramentsprocessie

Het Jaar van de Barmhartigheid leidt tot veel creativiteit. In Blitterswijck werd tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie het logo van het heilig jaar met gekleurd zaagsel en groene takken nagemaakt. Heel mooi! 

 

Expositie over barmhartigheid


In Houthem opent een expositie over de werken van barmhartigheid. Kunstwerken brengen in beeld hoe door de eeuwen over barmhartigheid werd gedacht. Aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid wordt in de kerk en in de schatkamer van het heiligdom in Houthem-Sint Gerlach het denken over barmhartigheid in beeld gebracht. Lees verder >>>

 

Monniken bezochten kathedraal

De monniken van Abdij St. Benedictusberg (Mamelis) bezochten donderdag 7april de kathedraal in Roermond in verband met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Na het lezen van enkele teksten uit de H. Schrift trokken de monniken in een korte processie zingend door de heilige deur.

 

Stuur eens een kaartje van Barmhartigheid

Zand erover! Het spijt me. Zullen we opnieuw beginnen? Je bent altijd welkom. Mag ik nog eens langskomen? Soms zijn er wel eens mensen tegen wie we zo’n zinnetje zouden willen zeggen, maar waarbij een persoonlijke ontmoeting niet mogelijk is. Misschien omdat ze ver weg wonen, maar soms ook omdat er een figuurlijke afstand tussen mensen is. Een kaartje kan dan een eerste stap zijn om die afstand te overbruggen. Speciaal daarvoor heeft het bisdom Roermond een set ‘barmhartigheidskaarten’ ontwikkeld. Lees verder >>>

 

Iconen van Barmhartigheid

In het kader van het H. Jaar heeft Geert Hüsstege vijftien iconen geschilderd over Gods liefde en barmhartigheid. De bekende zeven werken van barmhartigheid komen terug in de evangelische verhalen met als thematiek barmhartigheid. De icoon van de Verloren Zoon of de Barmhartige Vader staat hierbij centraal. Lees verder >>>

 

Vastenboodschap paus in teken van Werken van Barmhartigheid

Paus Franciscus spreekt vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd over de werken van barmhartigheid. In zijn bul waarin de paus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid aankondigde, sprak hij al de hoop uit dat de Veertigdagentijd in dit Jubeljaar nog intenser dan anders zou mogen worden beleefd, als een bijzonder moment om de barmhartigheid te vieren en te ervaren. ‘De barmhartigheid van God verandert het hart van de mens, laat hem een trouwe liefde ervaren en stelt hem zo op zijn beurt in staat tot barmhartigheid’, zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die de Nederlandse bisschoppen onderstrepen met de wens en bede dat de gelovigen zich hierdoor bemoedigd weten tijdens de vastentijd. Lees verder >>

 

24 uur voor de Heer

In de Bul voor het Heilig jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus gevraagd om in het weekend van half-vasten de “24 uur voor de Heer” te vieren. Wereldwijd worden dan kerken op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart opengehouden voor mensen die even stil willen worden, de H. Schrift willen lezen, willen bidden of de Heer in het uitgestelde Allerheiligste aanbidden, met een priester willen praten, willen biechten. Men kan ook vragen geholpen te worden in het gebed of verzoeken voor zich te laten bidden, zich te laten zegenen, of iets uitgelegd te krijgen. In bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard wordt daaraan gehoor gegeven met een doorlopend programma in de kloosterkerk van vrijdag 15.00 uur tot zaterdag 15.00 uur. Meer info: http://media.wix.com/ugd/73304a_ad46d3183cfe41218d92f903b0116b6f.pdf

 

Euregionale oecumenische conferentie over barmhartigheid

Elk jaar wordt een Euregionale Oecumenische Conferentie gehouden. Ditmaal op vrijdag 8 april in het Nell-Breuning-Haus in het Duitse Herzogenrath. Aansluitend op het Heilig Jaar én op de actuele vluchtelingenproblematiek is het thema van de dag: ‘Wees barmhartig’ met daarmee samenhangend de vraag  ‘gevlucht – en opgenomen?’. Lees verder >>

 

Zes Missionarissen van Barmhartigheid mogen bijzondere zonden vergeven

Op Aswoensdag heeft paus Franciscus aan ruim zevenhonderd priesters uit heel de wereld de zending 'Missionaris van Barmhartigheid' verleent. Onder hen ook zes priesters van het bisdom Roermond. Zij hebben het mandaat gekregen om zonden te vergeven waarvan de absolutie voorbehouden is aan de Heilige Stoel. Het betreft heiligschennis van de eucharistie, geweldpleging tegen de opvolger van Petrus, zondenvergeving van een medeplichtige, bisschopswijding zonder pauselijk mandaat en schending van het biechtgeheim.  Het betreft overigens niet de zonde van abortus, waarvan de absolutie normaliter de bisschoppen toekomt, maar waarvoor de paus tijdens het Jubeljaar aan elke priester de macht gegeven heeft daarover de absolutie te geven. De zes missionarissen zijn Rainer Kanke, Carlo Martinez, Bart van Oudheusden, Jos Snijders, Wilson Varela en Theo Willemssen

 

Dag van de Goddelijke Barmhartigheid

Het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid op donderdag 3 maart een Dag van de Goddelijke Barmhartigheid. De dag vindt plaats in Roermond. Lees verder >>>

 

Studiedag voor priesters

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid organiseert de bisdommelijke dienst Liturgie en Kerkmuziek op maandag 14 maart een studie- en ontmoetingsdag voor priesters. Thema van de dag is het sacrament van Boete en Verzoening. Om 10.30 uur verzorgt Hans Tercic, docent dogmatiek en exegese, de inleiding. Aansluitend zijn er enkele getuigenissen van collega-priesters over de praktijk van het invoeren en beleven van dit sacrament in parochies en kleine gemeenschappen. Na het middaggebed en een eenvoudige lunch is er gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en om mogelijkheden in de praktijk met elkaar te delen. Deelname aan de dag is kosteloos. Aanmelden is mogelijk tot 7 maart via dlkm@bisdom-roermond.nl.

 

Liturgische teksten voor het Jaar van de Barmhartigheid

In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid is onlangs als bijlage bij het ‘Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie’ een brochure uitgegeven met liturgische misformulieren en andere liturgische teksten. Deze brochure bevat onder meer het formulier met lezingen van de nieuwe votiefmis ter ere van de barmhartigheid van God. Lees verder >>>

 

'Parochies hebben veel kansen om barmhartigheid in praktijk te brengen'

Parochies en andere kerkelijke instellingen hebben heel veel kansen om de werken van barmhartigheid in praktijk te brengen. Van bezoekgroepen tot gezamenlijke maaltijden of het ondersteunen van vluchtelingen. Er is veel behoefte aan hulp van de kerk, waardoor de mogelijkheden zich bijna als vanzelf aandienen. Dat bleek donderdag 14 januari tijdens de oecumenische studiemiddag ‘Ik geef om jou’, die het bisdom Roermond en de Protestantse Kerk hadden georganiseerd in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. Lees verder >>>

 

Winterweekeend jongeren over Barmhartigheid

Afbeelding1

Barmhartigheid, weet jij wat dat is? Wil jij erachter komen wat barmhartigheid betekent? Dan is het winterweekend een ideaal weekend voor jou. Samen met andere jongeren gaan we op weg naar barmhartigheid. Lees verder >>>

 

Nog vijf Heilige Deuren in Limburg geopend

Op vijf plaatsen in het bisdom Roermond werd zondag 20 december een Heilige Deur geopend in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. Bisschop Wiertz deed opende de deur van de Landricuskerk in Echt. Andere heilige deuren werden geopend in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht, in de Basililiek van het H. Sacrament in Meerssen en in de H.Hartbasiliek in Sittard. Lees verder >>>

 

Verslag van de opening van de Heilige Deur in de Kathedraal in Roermond

Start Jaar van de Barmhartigheid in Roermond from Midden-Limburg Actueel on Vimeo.

Zondag 13 december werd het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in het bisdom Roermond geopend. Dit gebeurder onder meer met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Bijgaande video geeft een impressie van de openingsviering.

 

Heilige Deur in Roermondse kathedraal geopend

In  de St.-Christoffelkathedraal in Roermond heeft bisschop Frans Wiertz zondagmiddag op plechtige wijze de Heilige Deur voor het Jaar van de Barmhartigheid geopend. Dit gebeurde aan het begin van een zeer druk bezochte vesperviering. Lees verder>>>

Fotoalbum openingsviering >>>

 

Zondag opening H. Jaar in Roermond 

     
Werd afgelopen dinsdag (8 december) het Heilig Jaar voor de Wereldkerk in Rome geopend door de paus, komende zondag gebeurt dat met het openen van Heilige Deuren wereldwijd in alle bisschopskerken. Zo ook in de kathedraal van Roermond voor het bisdom Roermond. De plechtigheid begint om 15.00 uur in de Caroluskapel (Swalmerstraat 100) waar de pauselijke bul en een evangelietekst worden voorgelezen, waarna alle aanwezigen in processie naar de kathedraal op de Markt trekken. Daar aangekomen opent bisschop Frans Wiertz de Heilige Deur en wordt een vesperviering gehouden. Iedereen is van harte welkom om de plechtigheden mee te maken. 

 

Gebedskaarten Heilig Jaar verspreid

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in de aanloop naar het Heilig Jaar van de Barmhartigheid een gebedskaartje uitgebracht. Het prentje is in een oplage van 150.000 stuks verspreid onder de parochies in de zeven bisdommen. In Nederland start het Heilig Jaar op 13 december, wanneer in elk van de zeven bisdommen één of meer Heilige Deuren worden geopend. De officiële start van het Heilig Jaar was op 8 december, toen paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint Pieter te Rome opende. Lees verder >>> 

 

Opening Heilig Jaar live op RKK

De opening van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is dinsdag 8 december live te zien bij RKK op NPO2. In een speciale uitzending doet presentator Wilfred Kemp verslag vanuit Rome. De eeuwige stad verwacht een miljoen pelgrims die getuige willen zijn van dit bijzondere moment: het openbreken van de dichtgemetselde deur. In de studio in Hilversum zorgt kerkhistoricus Paul van Geest samen met presentator Leo Fijen voor de historische duiding van dit eeuwenoude ritueel. Lees verder >>>

 

Adventsboodschap bisschop Wiertz over barmhartigheid

“Mensen die voor elkaar zorgen laten zien wie God is.” Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn Adventsboodschap die dit weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd.  “Wie Jezus mild en vergevend met mensen ziet omgaan, weet voortaan ook wie God is." Lees verder >>>

 

Inspiratiegids voor Heilig Jaar gepresenteerd

Alle parochies in Limburg hebben deze week een Inspiratiegids voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gekregen. Deze staat vol met suggesties en ideeën om komend jaar mee aan de slag te gaan. Het eerste exemplaar van de inspiratiegids is vrijdag 4 december officieel aan bisschop Wiertz aangeboden. Lees verder >>>

 

Opening Heilig Jaar van de Barmhartigheid in Rome en Roermond

Op 8 december opent paus Franciscus in Vaticaanstad voor de Wereldkerk het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Voor het bisdom Roermond wordt op zondag 13 december het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geopend in Roermond. Dit gebeurt met een processie en speciale vesperviering. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aan deze plechtige viering deel te nemen. Lees verder >>>

 

Voorbereidingen voor Heilig Jaar in volle gang

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder heilig Jaar: een Jaar van Barmhartigheid. De voorbereidingen voor de viering van dat themajaar in het bisdom Roermond zijn in volle gang.  Lees verder >>>

 


Bijzondere kerken 

 

Kerken met een officiële heilige deur

Op verzoek van paus Franciscus zijn ook in het bisdom Roermond enkele kerken aangewezen, waar zich gedurende het hele jaar een Heilige Deur bevindt. In deze kerken kan de Jubileumaflaat worden verdiend. Meer informatie hierover >>>

De kerken met een heilige deur in het bisdom Roermond zijn:

- Sint Christoffelkathedraal, Roermond
- Sint Servaasbasiliek, Maastricht
- Onze Lieve Vrouwebasiliek, Maastricht
- Basiliek van het Heilig Sacrament, Meerssen
- H. Hartbasiliek, Sittard
- Landricuskerk, Echt (bedevaartkerk t.e.v. de heilige Edith Stein)

Waarom een heilige deur? >>>

 

Biechtkerken

Naast de kerken met een heilige deur kent het bisdom Roermond tijdens het Heilig Jaar veertien speciale biechtkerken. Deze kerken hebben regelmatig een biechtvader in de kerk en meerdere keren per jaar een speciale viering van boete en verzoening.

De biechtkerken zijn:

- Sint-Pancratiuskerk, Heerlen
- Sint-Gerlachuskerk, Houthem
- Sint-Martinuskerk, Maastricht (Wyck)
- H. Johannes de Doperkerk, Meterik (Poolse parochie)
- H. Tomaskerk, Roermond
- Kapel van Genooi, Venlo
- Sint-Jozefkapel, Smakt (Venray)
- Basiliek van de heiligen Wiro, Plechelmus en Otger, Sint-Odiliënberg
- Grafkerk van de heilige Arnold Janssen, Steyl
- Sint-Amelbergabasiliek, Susteren
- Kapel van foyer de charité, Thorn
- Abdijkerk Mamelis, Vaals
- Sint-Gerarduskerk van Klooster Wittem, Wittem 

 


Materialen

Vlaggen, bannieren en kazuifels

Er zijn diverse materialen beschikbaar met het logo van het Jaar van de Barmhartigheid. Vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn er (staande) banners en (hangende) bannieren ontworpen. Dit zijn de afbeeldingen met het schilderij van de verloren en het internationale logo. Deze zijn te bestellen via de landelijke website.
Kijk op de landelijke website >>>

 

Bij de firma Slabbinck in België zijn ook kazuifels, vlaggen en bannieren met alléén het internationale logo te bestellen.  
Kijk op de website van Slabbinck >>>

Inspiratiegids

Om parochies en kerkelijke gemeenschappen ideeën aan te reiken hoe zij het Heilig Jaar van de Barmartigheid vorm kunnen geven heeft het bisdom Roermond een Inspiratiegids samen gesteld. Hierin staan onder meer liturgische suggesties, modellen voor vieringen en tal van tips en ideeën met de werken van barmhartigheid aan de slag te gaan. 

Alle parochies in het bisdom hebben een exemplaar van deze Inspiratiegids gekregen. De gids is gratis te downloaden. Klik daarvoor op de afbeelding heirnaast. Wie liever toch een boekje heeft: de Inspiratiegids is voor €4,95 te kook bij het Carolushuis en bij het Franciscushuis in Weert.

Bisdom presenteert 'opsteker' voor Heilig Jaar

Het bisdom Roermond heeft van het internationale logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid speldjes laten maken, zogeheten ‘opstekers’. Deze kunnen bijvoorbeeld op revers, op een schooletui of tas, op de koormap of waar dan ook gedragen worden. Mogelijk nodigt het dragen van de speld uit tot ontmoeting en gesprek over het logo, het thema, de barmhartigheid of Gods liefde en wat deze hier en nu voor ons betekenen. De speldjes zijn voor 1 euro per stuk te koop bij het Carolushuis of tegen contante betaling af te halen op de volgende adressen:

Roermond:
Bezoekerscentrum Sint-Christoffelkathedraal op de Markt (dagelijks tussen 14 en 17 uur)
Maastricht:
Parochiekantoor Anna/Lambertus (Dr. Van Kleefstraat 12, tel: 043 3432929,
Horst:
Parochiekantoor St. Lambertus (Hoofdstraat 7, tel.: 077 3981416)
Landgraaf:
Parochiekantoor St. Jozef (Kerkberg 7, tel.: 045 5312378)

 

Gebedskaarten

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft speciaal voor het Jaar van de Barmhartigheid gekbedsaarten uitgegeven. Deze zijn via de parochies verspreid. De gebedskaarten zijn te downloaden door op de afbeelding hierboven te klikken. Belangstellen uit Limburg kunnen extra exemplaren bestellen bij de Persdienst van het bisdom Roermond: persdienst@bisdom-roermond.nl

 

Door een heilige deur


Flyer met uitleg over de betekenis van een Heilige Deur

 


Websites

De officiële website van het Vaticaan voor het Heilig Jaar 

 

De website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor het heilig jaar:

     
     
     
     
     
Susteren-Echt