Bezinning op het Woord

ZONDAG 29 APRIL 2018. Vijfde zondag van Pasen 

1e lezing: Hand.9,26-31
2e lezing: 1 Joh.3,18-24 
Evangelie: Joh.15,1-8
 
Met elkaar verbonden
 
Jezus gebruikt vandaag het beeld van de wijnstok en de ranken. Ik ben de wijnstok - zegt Hij - en jullie zijn de ranken. Wij kunnen hier meer dan één betekenis aan toekennen. Een eerste betekenis: Jezus maakt de verbinding met God mogelijk. Als wij in ons leven de vraag naar God stellen, dan komt Jezus hier met een verbazingwekkend woord: “Los van Mij kun jij niets.” Met andere woorden: buiten Mij om, kun jij God niet vinden.
 
 
Deze aanspraak van Jezus beluisteren wij tegenwoordig met de nodige reserve. Wij hebben zo het idee dat iedereen op eigen kracht de weg naar God wel kan vinden. Dat is het relativisme van onze tijd. Dit relativisme staat haaks op het spreken van Jezus. Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok.” En daarmee zegt Hij: jij hebt Mij absoluut nodig om tot God te komen. Wie Mij loslaat verdort en komt niet tot God. Vandaar dat Johannes in de tweede lezing een gebod formuleert dat fundamenteel is voor ons christen-zijn. Johannes zegt: “En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.” 
 
Een tweede betekenis: wij zitten als christenen – als het goed is – allemaal vast aan de ene wijnstok Jezus Christus. Maar daarmee zijn wij ook verbonden met elkaar. Via de wijnstok Jezus zijn wij met elkaar verbonden. Dat is het geheim van de Kerk. 
En aangezien Jezus ons de liefde leert als het belangrijkste gebod roept deze verbondenheid ook de taak op van de naastenliefde. Mensen die via Jezus met elkaar verbonden zijn, krijgen de opdracht elkaar lief te hebben. 
 
Wat wij ontvangen van de Heer – namelijk zijn liefde – krijgt de vorm van een opdracht, namelijk de opdracht tot de naastenliefde. De gave van de Heer vertaalt zich in een opgave. Vanuit deze opgave tot liefde proberen wij elkaar te bejegenen in de geest van Jezus. Dat is een geest van begrip en aandacht voor elkaar, een geest van welwillendheid en goedheid. Wij zoeken niet ons eigen voordeel maar zoeken het voordeel van de ander. 
 
Het beeld van de wijnstok en de ranken zet ons aan het denken. Twee zaken komen via dit beeld in zicht. De absoluutheid van Jezus en de opdracht tot naastenliefde. Het zijn beide basisgegevens van ons christelijk geloof. 
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt