De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in december: 

Afscheid van mgr. Frans Wiertz
als 23e bisschop van Roermond
(1993 - 2017)


Een groot deel van het decembernummer van bisdomblad De Sleutel staat in het teken van het afscheid van de 23ste bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz. Na bijna een kwart eeuw vervulling van het bisschopsambt zij het hem gegund dat hij nog mag beleven en doorgeven wat zijn priesterleven gekenmerkt heeft: geloof, hoop en liefde. 

Vele columns heeft bisschop Wiertz voor onder andere het bisdomblad De Sleutel geschreven. In deze editie de laatste kolom van zijn hand. Die deze titel dan ook draagt…

In de aanloop naar zijn afscheid als bisschop van Roermond had De Sleutel een gesprek met Mgr. Frans Wiertz. Een gesprek over onder meer zijn ervaringen in de afgelopen 25 jaar en zijn verwachtingen voor de toekomst van de kerk. Langs de stippellijnen die de weg naar de toekomst aangeven ziet hij in ieder geval ‘oases, lichtpunten voor de kerk’. Een interview.

Wanneer je fotoarchief van De Sleutel naloopt, zie je pas echt hoeveel activiteiten hij voor en vooral na zijn benoeming tot bisschop van Roermond ontplooid heeft. En dan spreek je, als je het over zijn bisschopstijd hebt, nog alleen over het openbare gedeelte daarvan. Die - zoals hij eens zelf zei - nog niet eens de helft uitmaken van wat hij werkelijk deed. Alleen dat al verdient groot respect. In De Sleutel een poging om het leven van de inmiddels emeritus-bisschop een beetje in beeld te brengen.

In zijn Boodschap voor de Advent 2017, kijkt de inmiddels emeritus bisschop Frans Wiertz terug op de tijd dat hij bisschop van Roermond werd en was. Zijn conclusie.” Ik ben een gelukkige bisschop geweest. Door de bezieling van Jezus, zijn moeder Maria en de andere heiligen.” De integrale tekst van deze brief is in De Sleutel na te lezen.

Het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’ is op 23 november gepresenteerd. Dat gebeurde in Roermond tijdens een symposium over de toekomst van de kerk. In het boek schildert Mgr. Wiertz zijn visie op de toekomst aan de hand van de missiereizen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. En uit handen van uitgevers Paul Weelen en Luiz Oliveira ontving bisschop Frans Wiertz onlangs het eerste exemplaar van zijn nieuwe bundel met columns: ‘Hij is ons leven’.

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.

Tot slot wenst de redactie van De Sleutel alle abonnees ZALIG KERSTMIS en GEZEGEND NIEUWJAAR 
 


Naar allerlaatste column van mgr. Wiertz >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

 
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt