De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.DE SLEUTEL IN JULI EN AUGUSTUS:


Zien, leren en doen in museum Simpelveld

'Romeinse' Katakomben Valkenburg uniek

Nieuw boek Paul Hamans gepresenteerdDat zijn me schatten daar in Simpelveld… En dan hebben we het niet alleen over de zusters van het Arme Kind Jezus die meer dan 100 jaar in en vanuit Simpelveld tot enkele jaren geleden actief waren. Tenminste: het is te hopen dat menigeen de inzet van de zusters voor vooral arme en kansarme kinderen zo ervaren heeft. Tot op zekere hoogte misschien zelfs schatplichtig aan hen zijn. Nee, dan hebben het hier over de ‘Schat van Simpelveld’ als een soort erfenis van de zusters. Een erfenis die in de vorm van een museum toegankelijk is voor iedereen. Beleidsmedewerker Farah Wilbers van het museum geeft een presentatie in het juli-augustusnummer van bisdomblad de Sleutel.

Het is toch even een raar gevoel als je in Valkenburg de grotten induikt. Net in de dagen dat in Thailand twaalf kinderen en hun begeleider in een grottenstelsel vastzitten. Met water als een bijna onoverkomelijke barrière. In de grotten van Museum Romeinse Katakomben beperkt de aanwezigheid van water zich tot het grondwater op een niet bedreigend niveau. Dus kunnen we met een goed gevoel de grot in duiken samen met gids Loek Paulissen.

Vorig jaar april overleed op Java de markante Limburgse pater prof. Dr. Paul Janssen C.M. De in Venlo geboren en in Echt opgegroeide Lazarist werd 95 jaar. Bijna zeventig jaar lang zette hij zich in voor de allerarmsten in Indonesië. Een jaar na zijn overlijden blijkt zijn werk enthousiast te worden voortgezet door de door hem opgeleide zusters en sociaal werkers. In grote eerbied voor hun oprichter. We laten zien wat pater Janssen tot stand heeft gebracht en hoe zijn werk verder wordt gezet.

Op 7 juli werd het eerste exemplaar van het boek "Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie (1966-1970) en het bisdom Roermond in de jaren zestig" aan mgr. Wiertz overhandigd. Het was terecht dat hij het eerste exemplaar van dit boek zou krijgen. Met zijn interesse voor de geschiedenis, met zijn waardering voor mgr. Moors, de bisschop die hem tot priester wijdde, heeft mgr. Wiertz deze studie mogelijk gemaakt en met zijn belangstelling begeleid. Hij gaf toestemming om gebruik te maken van het archief van het bisdom. Hierdoor konden zaken die tot nu verborgen waren aan het licht worden gebracht.

Een kort verslag van een in juni gehouden driedaagse pelgrimage naar Banneux, waar Maria in 1933 verscheen als Maagd der Armen. Voor belangstellenden: eind september vindt nog een dergelijke bedevaart plaats….

En verder de rubrieken:
Woord van de administrator, Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Kerk en samenleving, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel. 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

 

 

        
     

 
       

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt