Column februari 2015

Bidweek

Al bijna honderd jaar
is er in januari een bidweek
voor de eenheid van de christenen.

In die tijd is er veel veranderd
in de verhouding tussen
de verschillende christelijke kerken.

Werden vroeger vooral de verschillen benadrukt,
nu weten en beseffen we
dat we ook heel veel gemeenschappelijk
geloven en belijden.

In elk geval beseffen we heel breed,
dat wij - orthodoxen, protestanten en katholieken -
als volgelingen van Jezus Christus
broeders en zusters van elkaar zijn,
kinderen van dezelfde Vader.

Dit jaar gedenken we dat 50 jaar geleden
het document ‘Nostra Aetate’ in Rome
tijdens het Tweede Vaticaans Concilie verscheen.
Sindsdien worden de joden
onze oudste broeders en zusters genoemd. 

Intussen leven we in een werelddorp
en zijn ook moslims, hindoes en boeddhisten
in onze gemeenschappen komen leven.

De afgelopen weken
met de aanslagen in Frankrijk
en de dreiging daarvan in West-Europa
liep de temperatuur hoog op.
Zeker toen onze persvrijheid
op moorddadige wijze werd aangetast.

Dat tegelijk in Nigeria en Syrië en Irak
duizenden mensen uit fanatisme worden vermoord
blijkt in onze streken minder het hart te raken.

Geen enkele wereldgodsdienst predikt geweld!

Wel wordt religie vaak gebruikt
om geweld te rechtvaardigen.

De paus spreekt vaak recht uit het hart en het evangelie.
Hij pleitte voor de persvrijheid
maar zette ook kanttekeningen
bij het recht om te kwetsen.

Is niet een nieuwe Bidweek noodzakelijk
aan het begin van de 21e eeuw?
Gebed voor meer begrip tussen al die gelovige mensen
die niets liever willen dan in vrede te leven.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt