Column II 2016

WERELDKERK

Soms is het verfrissend en bemoedigend
dat we ons als katholieken realiseren
dat we tot een wereldkerk behoren.

Met zeer veel katholieken,
maar natuurlijk ook met andere christenen,
zijn we verbonden in het vaste geloof,
dat Jezus Christus ons zicht op God en de mensen
een wending heeft gegeven.

We geloven in een Schepper God
die ons het kostbaarste, ons leven,
niet meer weg kan nemen als een goede Vader.

En we geloven in Jezus
die ons verlost heeft van dood en zonde.
Ons de weg is voorgegaan door dit leven.

Het is verkwikkend om eens rond te kijken over de wereld
en te ontdekken hoe vitaal en hoe vruchtbaar
onze katholieke kerk op vele plaatsen in de wereld is!

Zo was ik afgelopen maand op Sri Lanka,
op uitnodiging van de bisschop van Batticaloa.

Sri Lanka - het oude Ceylon - is op de globe
een parel die als een druppel hangt onder India.

Inderdaad een vruchtbaar prachtig land.
Met ongeveer evenveel inwoners als Nederland,
Maar niet zo dicht op elkaar en wat warmer.

De katholieke kerk is in dit boeddhistische land
een minderheid van anderhalf miljoen mensen.

Samen hebben ze de laatste dertig jaar
veel rampen overleefd:
eerst een cycloon die enorm veel verwoestte,
tien jaar geleden de tsunami,
waarbij tienduizenden mensen verdronken
en gedurende dertig jaar een burgeroorlog

Telkens opnieuw vonden ook de katholieken
de kracht om weer opnieuw te beginnen,
Zeker gesterkt door hun geloof.

Juist aan de oostkust waren onder hen vele slachtoffers.
We vonden er een jonge kerk met 309 seminaristen
en small christian communities,
een intense Mariaverering,
waarbij vele hindoes eveneens toevlucht zoeken.

Overigens op ons seminarie in Rolduc
zijn drie priesterstudenten uit Batticaloa
en een priester van dat bisdom is in Limburg werkzaam.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt