Column juli en augustus 2013

IN MEMORIAM

In een turbulent leven
in dienst van God en Zijn Kerk
heeft Mgr. Dr. Joannes Gijsen,
de 22e bisschop van Roermond,
met al zijn gaven en mogelijkheden
in een geseculariseerde tijd
getracht de weg te bereiden
voor de Heer.

Zo luidde immers ook
zijn motto als bisschop,
ontleend aan zijn patroon
Joannes de Doper:
'Bereidt de weg des Heren!'

Hij was meer dan 21 jaar
bisschop van Roermond tot 1993,
en later in Reykjavik op IJsland.

In zijn optreden had hij profetische visies.
Nog steeds zijn we met velen dankbaar
voor de oprichting in 1974
van het grootseminarie Rolduc.
Hij was er trots op
tweehonderd priesters te hebben gewijd.

Zeker was zijn  levensweg
ook getekend door verdriet en pijn.

Na een pijnlijke ziekte
zag hij uit naar de ontmoeting
met de Verrezen Heer.
Op het feest van zijn patroon
Joannes de Doper
werd dit verlangen werkelijkheid.

Joannes Gijsen, à Dieu.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt