Column november 2013

Teaching by example

Wat maakt
dat zoveel mensen in Nederland
en ver daarbuiten
zo blij verrast zijn door paus Franciscus?

Afgelopen maand bij een enquête
bleek dat een heel groot gedeelte
van alle katholieken (kerks en niet zo kerks),
maar ook protestanten en anderen
hem een hoog punt gaven.

Nu weten we allen uit het evangelie
dat van ‘hosanna’ naar ‘kruisig hem’
maar enkele dagen afstand betekent.

Het scherpste vond ik geformuleerd
in een Engels tijdschrift:
zijn optreden is ’teaching by example’
je zou kunnen zeggen: ‘geen woorden, maar daden’! 

Het is niet alleen verbazingwekkend
hoe een man van zijn leeftijd
in Brazilië kwiek rechts en links ontelbare jongeren
toewenkte en begroette,
maar vooral zijn het de tekens die hij stelt:

Hij neemt resoluut afscheid van een uit-de-tijdse hofcultuur,
wil voor de kerk grote soberheid
en straalt uit: een voortdurende aandacht
voor de zwakken in de wereld,
de armen, de gehandicapten, de vluchtelingen. 

Persoonlijk vond ik het meest verrassend
en ook denk ik op den duur zeer vernieuwend
dat hij meermaals zei: ‘Ik ben een groot zondaar.’

Hij neemt niet zozeer ánderen de maat,
en wijst hén beschuldigend aan,
maar veeleer wijst hij op Gods barmhartigheid,
waaraan hij ook zelf door Gods genade zegt
deel te mogen hebben.

Bij zijn verschijnen op het balkon bij zijn verkiezing
was menigeen wat verbouwereerd over
zijn  eenvoudige groet ‘goeden avond’,
maar meer nog dat hij nederig voorover boog en
de menigte vroeg voor hem te bidden.

Als we allen, bisschoppen, priesters en gelovigen,
en als het kan ook anderen in de maatschappij,
daar een voorbeeld aan nemen,
verandert niet alleen de kerk, maar verandert ook de wereld.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

     
     
     
     
     
Susteren-Echt