Column XI 2016

'FLOEP'

Een belangrijke zin uit het kerstverhaal
wordt uitgesproken door de engel.
Die zegt tegen de herders:
“Wees niet bevreesd.”

In het dialect zouden we zeggen:
“Han ginne floep.”

De uitdrukking: “Heb geen angst”
komt in de bijbel vaker voor.
Ooit heeft iemand uitgerekend
dat het er precies 365 keer in staat.

Voor elke dag van het jaar één keer.

Dat betekent dat God
elke dag opnieuw
tegen ons zegt:
“Han mar ginne floep.”

Als we er goed over nadenken,
is dat één van de kernboodschappen
van Kerstmis.

We hoeven geen angst te hebben,
want God is bij ons.

Niet als boze boeman of politieagent,
maar in de gedaante
van een klein, kwetsbaar kind.

Het Kerstkind Jezus
wordt ook wel Immanuel genoemd.
Dat betekent letterlijk: ‘God met ons’

Soms gebeuren er in de wereld
wrede dingen die ons beangstigen:
oorlogen, aanslagen, natuurrampen.

We kunnen dan wegkruipen in onze angst
en ons verschuilen achter hoge muren
en deuren met dikke sloten.

Of we vertrouwen op God die met ons is,
365 dagen in het jaar.

De eerste manier
leidt tot steeds meer ‘floep’.
De tweede tot een betere wereld.

Dát is de boodschap
die het Kerstkind ons komt brengen.
Ook dit jaar weer.  

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt