Dienst Economie en Bouwzaken

De Dienst Economie & Bouwzaken verricht dienstverlenende en ondersteunende werkzaamheden op de volgende terreinen: bouwzaken, financieel-economische zaken, juridische zaken, administratie, automatisering, archiefbeheer en personeelszaken.

De dienst verricht deze werkzaamheden op grond van de uit de Codex (kerkelijk wetboek) voor bepaalde handelingen vereiste bisschoppelijke goedkeuring. Daarnaast verricht de dienst haar adviserende en ondersteunende werkzaamheden op verzoek van parochies, het bisdom, de met het bisdom verbonden instellingen en kloosters.

Aan het hoofd van de dienst staat de algemeen-econoom van het bisdom, Frank Hamers (tel. 0475-386751), e-mail: algemeen-econoom.

De Algemeen Econoom is lid van de staf van het bisdom. Bij de uitoefening van zijn taken weet de Algemeen Econoom zich ondersteund door een aantal afdelingshoofden en door een controller, Pieter Wilms (tel. 0475-386754, e-mail: controller.)

De Dienst Economie & Bouwzaken is gehuisvest in de kantoren van het bisdom op het adres:
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond.
telefoon: 0475 - 386888
telefax: 0475 - 331944

     
     
     
     
     
Susteren-Echt