Dienst Liturgie en Kerkmuziek

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek is een servicepunt ter ondersteuning van de liturgievieringen in de parochies in Limburg. De dienst geeft liturgieteksten uit en houdt parochies op de hoogte over de ontwikkelingen rond liturgie. De dienst staat onder leiding van bisschoppelijk vicaris Ed Smeets. Hij wordt bijgestaan door enkele parttime krachten en diverse vrijwilligers.

De dienst is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0475) 386777 of per e-mail.

Downloads teksten en procedures

Liturgie van de dag

Cursus buitengewoon bedienaar

Liturgische teksten bij het jaar van de barmhartigheid

Lijst vormheren 2016-2017

Sint-Gregoriusvereniging

Kosters

     
     
     
     
     
Susteren-Echt