Dienst Liturgie en Kerkmuziek

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek is een servicepunt ter ondersteuning van de liturgievieringen in de parochies in Limburg. De dienst geeft liturgieteksten uit en houdt parochies op de hoogte over de ontwikkelingen rond liturgie. De dienst staat onder leiding van bisschoppelijk vicaris Ed Smeets. Hij wordt bijgestaan door enkele parttime krachten en diverse vrijwilligers.

De dienst is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0475) 386777 of per e-mail.

Bezinning op het Woord

Cursus buitengewoon bedienaar

Downloads teksten en procedures

Kosters

Liturgie van de dag

Lijst vormheren 2017-2018

Sint-Gregoriusvereniging

     
     
     
     
     
Susteren-Echt