Doneren

Wilt u de Kerk in Limburg financieel ondersteunen, dan zijn uw bijdragen van harte welkom op één van onderstaande rekeningen. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Algemeen rekeningnummer Bisdom Roermond 

IBAN: NL28ABNA0231400152 ten name van 

Bisdom Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond 

 

Gelieede instellingen met een eigen IBAN-nummer:

- Officialaat (Kerkelijke Rechtbank): NL17INGB0001061961

- Bisschoppelijk Centrum Rolduc: NL04RABO0175241929

- Econoom Groot Seminarie Rolduc: NL81INGB0673009394

- Missiebureau Bisdom Roermond: NL11RABO0144101408

- Missiesecretariaat Bisdom Roermond: NL21INGB0003000046

- Paredis Stichting: NL95ABNA0481960228

- Stichting Studiefonds Priesteropleiding: NL14ABNA0231425139


ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is aangemerkt als een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan instellingen met een Anbi-erkenning zijn fiscaal afstrekbaar. 

De volgende aan het bisdom Roermond gelieerde fondsen en kerkelijke instellingen zijn ANBI-erkend:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer informatie over donaties:
Bisdom Roermond
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386888
E: info@bisdom-roermond.nl

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt