Hulp in Praktijk

Het nieuwe project Hulp in Praktijk, kortweg HiP, helpt mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten om hulp te bieden aan andere mensen bij alledaagse dingen, bij voorkeur in de directe omgeving. Half januari is het project officieel van start gegaan in de regio Westelijke Mijnstreek (Sittard en omgeving). Nu al achttien parochies en andere kerkgemeenschappen nemen er aan deel. 

HiP organiseert hulp vanuit de Kerk en haar leden voor mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk of zich in een sociaal isolement bevinden. Parochianen en kerkleden kunnen zich inschrijven als vrijwilliger om anderen te helpen. Het kan dan gaan om het vervullen van klusjes in en om het huis, hulp bij het invullen van documenten, een bezoek aan een arts of het ondersteunen van mantelzorgers. Iedereen die in de Westelijke Mijnstreek woont kan zich inschrijven als vrijwilliger bij dit project.

Naast een uitgebreide presentatie over de werkwijze van HiP en verschillende videofilmpjes over ervaringen met de inzet van vrijwilligers, hield wethouder Berry van Rijswijk van de gemeente Sittard-Geleen tijdens de startbijeenkomst een inspirerend verhaal over de noodzaak van inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in de huidige samenleving. Hij feliciteerde alle betrokkenen met dit initiatief en wenste hij hen veel succes toe. Ook Boudewijn van de Ven, bestuurslid van de Zonnebloem en lid van het dagelijks bestuur van Streekzorg Westelijke Mijnstreek, sprak zijn waardering uit voor het initiatief en gaf aan veel vertrouwen te hebben in de toekomstige samenwerking. Deze zal op termijn inhoud krijgen middels een samenwerkingsconvenant tussen beide organisaties.

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, of eerst nadere informatie wenst, kan kijken op www.stichtinghip.nl of contact opnemen met Hub Vossen van de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving via 06-24488442 of hub.vossen@hetnet.nl
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt