Kandidaten Doctor Poelsprijs gezocht

Het Limburgs Diaconaal Fonds wil haar waardering uitspreken naar de vele kleinschalige projecten en individuele personen die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Zij wil deze organisaties en individuele personen ook stimuleren om hun werk zichtbaar te maken. Daarom is een tweejaarlijkse ‘Doctor Poelsprijs’ in het leven geroepen. Deze prijs wordt in mei volgend jaar voor de tweede maal uitgereikt tijdens een door de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving te organiseren Sociale Studiedag. Kandidaten voor die prijs kunnen nu worden voorgedragen.


De prijs bestaat uit een financiële bijdrage en een klein kunstwerk. Daarnaast zullen alle genomineerde projecten en initiatieven uitvoerig worden beschreven en meedelen in de publiciteit. Voor deze stimuleringsprijs komen sociaal-maatschappelijke en diaconale organisaties en/of personen in aanmerking die kunnen aantonen dat hun project een stimulerende en signalerende functie heeft voor de plaatselijke gemeenschap en dat het het project vernieuwend, verrassend, origineel en onverwacht is. Ook moet er een duidelijke verbondenheid met andere (plaatselijke) projecten op het terrein van sociaal-maatschappelijke en diaconale vragen bestaan, alsmede een verbondenheid met, verankering in en terugkoppeling naar de locale gemeenschap. Ook kent het project een stimulering van training en vorming van vrijwilligers en/of deelnemers.

Kandidaten voor de prijs kunnen worden voorgedragen via parochies, diaconale werkgroepen en/of sociaal-maatschappelijke organisaties (zij kunnen ook zichzelf aanmelden), Limburgse maatschappelijke organisaties, of individueel initiatief.

Het bestuur van het Limburgs Diaconaal Fonds zal een eerste selectie maken uit de aangeboden kandidaten. Het Limburgs Diaconaal Fonds kent ook een comité van aanbeveling. Dit comité zal uit deze aangeboden selectie de uiteindelijke winnaar van de prijs bepalen.

Aanmelden is mogelijk tot 31 december en kan via de mail naar het secretariaat van het Limburgs Diaconaal Fonds. Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.limburgsdiaconaalfonds.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt