Liturgie van de dag

DONDERDAG 27 JULI 2017 IN DE ZESTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE Z.TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR   rood

eerste lezing : Ex.19,1‑2.9‑11.16‑20b

tussenzang    : Dan.3,52‑56 

evangelie     : Mt.13,10‑17

 

VRIJDAG  28 JULI 2017 IN DE ZESTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Ex.20,1‑17 

tussenzang    : ps.19,8‑11

evangelie     : Mt.13,18‑23

 

ZATERDAG 29 JULI 2017 IN DE ZESTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.MARTA   wit

eerste lezing : 1 Joh.4,7‑16

tussenzang    : ps.34,2‑11 

evangelie     : Joh.11,19‑27

            of: Lc.10,38‑42 

 

ZONDAG 30 JULI 2017. ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : 1 Kon.3,5.7-12

tussenzang    : ps.119,57.72.76-77.127-130

tweede lezing : Rom.8,28-30

evangelie     : Mt.13,44-52 of 44-46

 

MAANDAG 31 JULI 2017 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.IGNATIUS VAN LOYOLA, PRIESTER   wit

eerste lezing : Ex.32,15‑24.30‑34

tussenzang    : ps.106,19‑23 

evangelie     : Mt.13,31‑35 

 

DINSDAG 1 AUGUSTUS 2017 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ALFONSUS MARIA DE’LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : Ex.33,7‑11a;34,5b‑9.28 

tussenzang    : ps.103,6‑13 

evangelie     : Mt.13,36‑43

 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2017 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PETRUS JULIANUS EYMARD, PRIESTER  wit

eerste lezing : Ex.34,29‑35 

tussenzang    : ps.99,5‑7.9 

evangelie     : Mt.13,44‑46 

 

DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2017 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Ex.40,16‑21.34‑38

tussenzang    : ps.84,3‑6.8.11 

evangelie     : Mt.13,47‑53 

 

VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES MARIA VIANNEY (PASTOOR VAN ARS) (EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND)   wit

eerste lezing : Lev.23,1.4‑11.15‑16.27.34b‑37 

tussenzang    : ps.81,3‑6.10‑11 

evangelie     : Mt.13,54‑58 

 

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 2017 IN DE ZEVENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA DE MEERDERE  wit

eerste lezing : Lev.25,1.8‑17 

tussenzang    : ps.67,2‑3.5.7‑8 

evangelie     : Mt.14,1‑12

 

ZONDAG 6 AUGUSTUS 2017. FEEST VAN DE GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER   wit

eerste lezing : Dan.7,9‑10.13‑14 

tussenzang    : ps.97,1‑2.5‑6.9 

tweede lezing : 2 Petr.1,16‑19

evangelie: Mt.17,1-9

 

MAANDAG 7 AUGUSTUS 2017 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CAJETANUS, PRIESTER  wit

eerste lezing : Num.11,4b‑15 

tussenzang    : ps.81,12‑17

evangelie     : Mt.14,13‑21

 

DINSDAG 8 AUGUSTUS 2017 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.DOMINICUS, PRIESTER  wit

eerste lezing : Num.12,1‑13 

tussenzang    : ps.51,3‑7.12‑13 

evangelie:  Mt.15,1-2.10-14

 

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2017 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.TERESIA BENEDICTA A CRUCE (EDITH STEIN), MARTELARES EN KLOOSTERLINGE, MEDEPATRONES VAN EUROPA   rood

eerste lezing: Hos.2,16b.17b.21‑22

tussenzang: ps.45,11‑12.14‑17      

evangelie: Mt.25,1‑13 

 

DONDERDAG 10 AUGUSTUS 2017 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTE­LAAR   rood

eerste lezing : 2Kor.9,6‑10 

tussenzang    : ps.112,1‑2.5‑9 

evangelie     : Joh.12,24‑26 

 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.CLARA, MAAGD  wit

eerste lezing : Deut.4,32-40

tussenzang    : ps.77,12-16.21

evangelie     : Mt.16,24-28

 

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2017 IN DE ACHTTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE  wit

eerste lezing : Deut.6,4‑13 

tussenzang    : ps.18,2‑4.47.51 

evangelie     : Mt.17,14‑20 

 

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017. NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : 1 Kon.19,9a.11.13a 

tussenzang    : ps.85,9‑14

tweede lezing : Rom.9,1‑5 

evangelie     : Mt.14,22‑33 

 

MAANDAG 14 AUGUSTUS 2017 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.MAXIMILIAAN MARIA KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Deut.10,12‑22 

tussenzang    : ps.147,12‑15.19‑20 

evangelie     : Mt.17,22‑27

 

DINSDAG 15 AUGUSTUS 2017 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING   wit

eerste lezing : Apok. 11,19a;12,1.3‑6.10 

tussenzang    : ps.45,10‑12.16 

tweede lezing : 1Kor.15,20‑26

evangelie     : Lc.1,39‑56 

 

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2017 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.STEFANUS VAN HONGARIJE  wit

eerste lezing : Deut.34,1-12

tussenzang    : ps.66,1-3a.5.8.16-17

evangelie     : Mt.18,15-20

 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2017 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Joz.3,7‑11.13‑17 

tussenzang    : ps.114,1‑6 

evangelie     : Mt.18,21‑19,1 

 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Joz.24,1‑13 

tussenzang    : ps.136,1‑3.16‑18.21‑24 

evangelie     : Mt.19,3‑12

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2017 IN DE NEGENTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES EUDES, PRIESTER  wit

eerste lezing : Joz.24,14‑29 

tussenzang    : ps.16,1‑2a.7‑8.11 

evangelie     : Mt.19,13‑15

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017. TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.56,1.6-7

tussenzang    : ps.67,2-3.5.6.8

tweede lezing : Rom.11,13-15.29-32

evangelie     : Mt.15,21-28

 

MAANDAG 21 AUGUSTUS 2017 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PIUS X, PAUS  wit

eerste lezing : Re.2,11‑19 

tussenzang    : ps.106,34‑37.39‑40.43ab.44 

evangelie     : Mt.19,16‑22 

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN  wit

eerste lezing : Re.6,11‑24a 

tussenzang    : ps.85,9.11‑14 

evangelie     : Mt.19,23‑30 

 

WOENSDAG 23 AUGUSTUS 2017 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ROSA VAN LIMA, MAAGD  wit

eerste lezing : Re.9,6‑15

tussenzang    : ps.21,2‑7 

evangelie     : Mt.20,1‑16a 

 

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2017 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.BARTOLOMEUS, APOSTEL rood

eerste lezing : Apok. 21,9b -14 

tussenzang : ps.145,10 -13.17 -18 

evangelie : Joh.1,45 -51

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOZEF VAN CALASANZ, PRIESTER  wit

eerste lezing : Ruth.1,1.3‑6.14b‑16.22 

tussenzang    : ps.146,5‑10

evangelie     : Mt.22,34‑40 

 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 IN DE TWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : Ruth.2,1‑3.8‑11;4,13‑17 

tussenzang    : ps.128,1‑5 

evangelie     : Mt.23,1‑12

 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017. EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.22,19‑23

tussenzang    : ps.138,1‑3.6.8

tweede lezing : Rom.11,33‑36 

evangelie     : Mt.16,13‑20 

 

MAANDAG 28 AUGUSTUS 2017 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : 1 Tess.1,1‑5.8b‑10 

tussenzang    : ps.149,1‑6a.9b 

evangelie     : Mt.23,13‑22 

 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 2017 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER rood

eerste lezing : Jer.1,17-19 

tussenzang : ps.71,1-4a.5-6b.15ab.17

evangelie : Mc.6,17-29 

 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Tess.2,9‑13 

tussenzang    : ps.139,7‑12ab

evangelie     : Mt.23,27‑32 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 2017 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Tess.3,7‑13 

tussenzang    : ps.90,3‑4.12‑14.17 

evangelie     : Mt.24,42‑51

 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND  wit

eerste lezing : 1 Tess.4,1‑8 

tussenzang    : ps.97,1.2b.5‑6.10‑12

evangelie     : Mt.25,1‑13

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017 IN DE EENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : 1 Tess. 4,9‑12

tussenzang    : ps.98,1.7‑9 

evangelie     : Mt.25,14‑30

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017.TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jer.20,7‑9 

tussenzang    : ps.63,2‑6.8‑9 

tweede lezing : Rom.12,1‑2 

evangelie     : Mt.16,21‑27 

 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 2017 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing: 1Tess.4,13-18

tussenzang  : ps.96,1.3-5.11-13

evangelie    : Lc.4,16-30

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Tess. 5,1‑6.9‑11 

tussenzang    : ps.27,1.4.13‑14

evangelie     : Lc.4,31‑37 

 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 2017 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Kol.1,1‑8

tussenzang    : ps.52,10.11

evangelie     : Lc.4,38‑44

 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2017 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Kol.1,9‑14 

tussenzang    : ps.98,2‑6 

evangelie     : Lc.5,1‑11


 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2017 IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN MARIA GEBOORTE   wit

eerste lezing : Micha 5,1‑4a 

           of : Rom.8,28‑30

tussenzang    : ps.13,6 

evangelie     : Mt.1,1‑16.18‑23 of 18‑23 

 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017 ­IN DE TWEEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PETRUS CLAVER, PRIESTER  wit

eerste lezing  : Kol. 1,21-23

tussenzang  : ps.54,3-4.6.8

evangelie  : Lc.6,1-5

 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017. DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Ez.33,7‑9 

tussenzang    : ps.95,1‑2.6‑9 

tweede lezing : Rom.13,8‑10 

evangelie     : Mt.18,15‑20   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt