Liturgie van de dag

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jona 4,1‑11 

tussenzang    : ps.86,3‑6.9‑10 

evangelie     : Lc.11,1‑4

 

DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Mal.3,13‑20a

tussenzang    : ps.1,1‑4.6 

evangelie     : Lc.11,5‑13

 

  

VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Joël 1,13‑15;2,1‑2

tussenzang    : ps.9,2‑3.6;16,8‑9 

evangelie     : Lc.11,15‑26

 

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Joël 4,12‑21 

tussenzang    : ps.97,1‑2.5‑6.11‑12 

evangelie     : Lc.11,27‑28 

 

ZONDAG 15 OKTOBER 2017. ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.25,6‑10a 

tussenzang    : ps.23,1‑6 

tweede lezing : Fil.4,12‑14.19‑20 

evangelie     : Mt.22,1‑14 of:1‑10 

 

MAANDAG 16 OKTOBER 2017 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.MARGARETA-MARIA ALACOQUE, MAAGD  wit

eerste lezing : Rom.1,1‑7 

tussenzang    : ps.98,1‑4 

evangelie     : Lc.11,29‑32 

 

DINSDAG 17 OKTOBER 2017 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Rom.1,16‑25 

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Lc.11,37‑41

 

WOENSDAG 18 OKTOBER 2017 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LUCAS, EVANGELIST   rood

eerste lezing : 2 Tim.4,9‑17a 

tussenzang    : ps.145,10‑13b.17‑18 

evangelie     : Lc.10,1‑9 

 

DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PAULUS VAN HET KRUIS, PRIESTER  wit

eerste lezing : Rom.3,21‑29 

tussenzang    : ps.130,1‑6 

evangelie     : Lc.11,47‑54

 

  

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR.  groen

eerste lezing : Rom.4,1‑8 

tussenzang    : ps.32,1‑2.5.11 

evangelie     : Lc.12,1‑7 

 

ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : Rom.4,13.16‑18 

tussenzang    : ps.105,6‑9.42‑43 

evangelie     : Lc.12,8‑12 

 

ZONDAG 22 OKTOBER 2017. NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.45,1.4-6

tussenzang    : ps.96,1.3-5.7-10

tweede lezing : 1 Tess.1,1-5b

evangelie     : Mt.22,15-21

 

MAANDAG 23 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER  wit

eerste lezing : Rom.4,20‑25 

tussenzang    : Lc.1,69‑75 

evangelie     : Lc.12,13‑21

 

DINSDAG 24 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP  wit

eerste lezing : Rom.5,12‑15b.17‑19.20b‑21 

tussenzang    : ps.40,7‑10.17 

evangelie     : Lc.12,35‑38

 

WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN KERKWIJDING VAN GECONSACREERDE KERKEN WAARVAN DE WIJDINGSDATUM ONBEKEND IS   wit

eerste lezing : Jes.56,1.6‑7 

tussenzang    : ps.84,3‑5.10‑11 

tweede lezing : 1 Petr.2,4‑9 

evangelie     : Joh.2,13‑22 

 

WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Rom.6,12‑18

tussenzang    : ps.124,1‑8 

evangelie     : Lc.12,39‑48

 

DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Rom.6,19‑23 

tussenzang    : ps.1,1‑4.6 

evangelie     : Lc.12,49‑53  

 

VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Rom.7,18‑25a 

tussenzang    : ps.119,66.68.77.93.94 

evangelie     : Lc.12,54‑59

 

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH.SIMON EN JUDAS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : Ef.2,19‑22 

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Lc.6,12‑16 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 2017. DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Ex.22,20‑26 

tussenzang    : ps.18,2‑4.47.51 

tweede lezing : 1 Tess.1,5c‑10 

evangelie     : Mt.22,34‑40 

 

MAANDAG 30 OKTOBER 2017 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE ZALIGE MARIA TERESA (TAUSCHER) VAN DE H.JOSEPH, MAAGD*   wit

eerste lezing : Rom.8,12 -17

tussenzang : ps.68,2.3.6 -7.20 -21 

evangelie : Lc.13,10 -17

 

DINSDAG 31 OKTOBER 2017 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Rom.8,18‑25 

tussenzang    : ps.126,1‑6 

evangelie     : Lc.13,18‑21 

 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN    wit

eerste lezing: Apok.7,2‑4.9‑14

tussenzang:        ps.24,1‑4ab.5‑6

tweede lezing:    1Joh.3,1‑3

evangelie:           Mt.5,1‑12a

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN. ALLERZIELEN   paars/zwart

Hieronder volgen enkele keuzemogelijkheden:

I.

eerste lezing : Jes.25,6a.7‑9 

tussenzang    : ps.27,1.4.7.8b.9a.13‑14

tweede lezing : Rom.5,5‑11 

evangelie     : Joh.11,17‑27 of 21‑27 

II.

eerste lezing : 2 Makk.12,43‑46

tussenzang    : ps.103,8.10.13‑18

tweede lezing : 1 Kor.15,51‑57 

evangelie     : Joh.6,37‑40 

III.

eerste lezing : Wijsh.3,1‑9 

tussenzang    : ps.116,5.6.10‑11.15‑16 

tweede lezing : Rom.8,31b‑35.37‑39

evangelie     : Lc.24,13‑35

 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.HUBERTUS, BISSCHOP * (EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND)  wit

eerste lezing : Rom.9,1‑5 

tussenzang    : ps.147,12‑15.19‑20 

evangelie     : Lc.14,1‑6 

 

ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.CAROLUS BORROMEUS, BISSCHOP  wit

eerste lezing : Rom.11,1‑2a.11‑12.25‑29 

tussenzang    : ps.94,12‑15.17‑18

evangelie     : Lc.14,1.7‑11

 

ZONDAG 5 NOVEMBER 2017. EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Mal.1,14b‑2,2b.8‑10

tussenzang    : ps.131,1‑3

tweede lezing : 1 Tess.2,7b‑9.13

evangelie     : Mt.23,1‑12 

 

MAANDAG 6 NOVEMBER 2017 IN DE EENENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN ALLE HH.VERKONDIGERS VAN HET GELOOF IN ONZE STREKEN   wit

eerste lezing : 2 Kor.4,1‑2.5‑7 

tussenzang    : ps.67,2‑3.5.7.8 

evangelie     : Joh.12,44‑50

 

DINSDAG7 NOVEMBER 2017 IN DE EENENDERTIGTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN DE H.WILLIBRORD, BISSCHOP. VERKONDIGER VAN ONS GELOOF. PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE   wit

eerste lezing : Jes.52,7‑10 

tussenzang    : ps.96,1‑3.8.10 

tweede lezing : Hebr.13,7‑9a.15‑17a

evangelie     : Mc.16,15‑20

            of: Mt.28,16‑20

 

WOENSDAG 8 NOVEMBER IN DE EENENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Rom.13,8‑10 

tussenzang    : ps.112,1‑2.4‑5.9 

evangelie     : Lc.14,25‑33

 

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017 IN DE EENENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN   wit

eerste lezing : Ez.47,1‑2.8‑9.12 

            of: 1 Kor.3,9b‑11.16‑17

tussenzang    : ps.46,2‑3.5‑6.8‑9

evangelie     : Joh.2,13‑22 

 

VRIJDAG10 NOVEMBER 2017 IN DE EENENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Rom.15,14‑21 

tussenzang    : ps.98,1‑4 

evangelie     : Lc.16,1‑8

 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 IN DE EENENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.MARTINUS VAN TOURS, BISSCHOP   wit

eerste lezing : Rom.16,3‑9.16.22‑27 

tussenzang    : ps.145,2‑5.10‑11

evangelie     : Lc.16,9‑15 

 

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017. TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Wijsh.6,12‑16 

tussenzang    : ps.63,2‑8

tweede lezing : 1 Tess.4,13‑18 of:13‑14

evangelie     : Mt.25,1‑13

 

MAANDAG 13 NOVEMBER 2017 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Wijsh.1,1‑7 

tussenzang    : ps.139,1‑10 

evangelie     : Lc.17,1‑6 

 

DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Wijsh.2,23‑3,9 

tussenzang    : ps.34,2‑3.16‑19 

evangelie     : Lc.17,7‑10

 

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : Wijsh.6,1 -11 

tussenzang : ps.82,3 -4.6 -7 

evangelie : Lc.17,11 -19

 

DONDERDAG 16 JULI 2017 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H. GERTRUDIS, MAAGD  wit  

eerste lezing : Wijsh.7,22‑8,1 

tussenzang    : ps.119,89‑91.130.135.175

evangelie     : Lc.17,20‑25 

 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ELISABETH VAN HONGARIJE  wit

eerste lezing : Wijsh.13,1‑9 

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Lc.17,26‑37 

 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE KERKWIJDING VAN DE BASILIEKEN VAN DE HH.APOSTELEN PETRUS EN PAULUS  wit

eerste lezing : Hand.28,11‑16.30‑32 

tussenzang    : ps.98,1‑6 

evangelie     : Mt.14,22‑33

 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017. DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Spr.31,10‑13.19‑20.30‑31

tussenzang    : ps.128,1‑5 

tweede lezing : 1 Tess.5,1‑6 

evangelie     : Mt.25,14‑30 of:14‑15.19‑20

 

 

 

MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Makk.1,10‑15.41‑43.54‑57.62‑64

tussenzang    : ps.119,53.61.134.150.155.158

evangelie     : Lc.18,35‑43

 

DINSDAG 21 NOVEMBER 2017 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA  wit

eerste lezing : 2 Makk.6,18‑31 

tussenzang    : ps.3,2‑7 

evangelie     : Lc.19,1‑10

 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.CECILIA, MAAGD EN MARTELARES  rood

eerste lezing : 2 Makk.7,1.20‑31 

tussenzang    : ps.17,1.5‑6.8b.15

evangelie     : Lc.19,11‑28

 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.COLUMBANUS, ABT  wit

eerste lezing : 1 Makk.2,15‑25.27‑29 

tussenzang    : ps.50,1‑2.5‑6.14‑15

evangelie     : Lc.19,41‑44

 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ANDREAS DUNG- LAC, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN VIETNAM  rood

eerste lezing : 1 Makk.4,36‑37.52‑59

tussenzang    : 1 Kron.29,10‑12d 

evangelie     : Lc.19,45‑48 

 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CATHARINA VAN ALEXANDRIE, MAAGD EN MARTELARES  rood 

eerste lezing : 1 Makk.6,1‑13

tussenzang    : ps.9,2‑4.6.16b.19 

evangelie     : Lc.20,27‑40

 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017. LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL   wit

eerste lezing : Ez.34,11‑12.15‑17 

tussenzang    : ps.23,1‑3.5‑6 

tweede lezing : 1 Kor.15,20‑26.28 

evangelie     : Mt.25,31‑46

 

 

 

MAANDAG 27 NOVEMBER 2017 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Dan.1,1-6.8-20

tussenzang    : Dan.3,52-56 

evangelie     : Lc.21,1-4

 

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE Z.MARIA HELENA STOLLENWERK, MEDESTICHTERES VAN DE ZUSTERS DIENARESSEN VAN DE H.GEEST, MAAGD  wit

eerste lezing : Dan.2,31-45 

tussenzang    : Dan.3,57-61

evangelie     : Lc.21,5-11

 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Dan.5,1‑6.13‑14.16‑17.23‑28 

tussenzang    : Dan.3,62‑67 

evangelie     : Lc.21,12‑19 

 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.ANDREAS, APOSTEL   rood

eerste lezing : Rom.10,9‑18

tussenzang    : ps.19,2‑5

evangelie     : Mt.4,18‑22

 

VRIJDAG 1 DECEMBER 2017 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Dan.7,2‑14 

tussenzang    : Dan.3,75‑81 

evangelie     : Lc.21,29‑33 

 

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Dan.7,15‑27 

tussenzang    : Dan.3,82‑87

evangelie     : Lc.21,24‑36

 

ZONDAG 3 DECEMBER 2017. EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.63,16b‑17.19b;64,3b‑7

tussenzang    : ps.80,2‑3.15‑16.18‑19 

tweede lezing : 1 Kor.1,3‑9

evangelie     : Mc.13,33‑37  

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt