Liturgie van de dag

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT. GEDACHTENIS VAN DE H.AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : Jes.26,1‑6

tussenzang    : ps.118,1.8‑9.19‑21.25‑27 

evangelie     : Mt.7,21.24‑27

 

VRIJDAG8 DECEMBER 2017 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT. HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE H.MAAGD MARIA, PATRONES VAN HET BISDOM ROERMOND*   wit

eerste lezing : Gen.3,9‑15.20

tussenzang    : ps.98,1‑4 

tweede lezing : Ef.1,3‑6.11‑12 

evangelie     : Lc.1,26‑38 

ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.30,19‑21.23‑26 

tussenzang    : ps 147,1‑6

evangelie     : Mt.9,35‑10,1.5‑8

 

ZONDAG 10 DECEMBER 2017. TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.40,1-5.9-11

tussenzang    : ps.85,9-14

tweede lezing : 2 Petr.3,8-14

evangelie     : Mc.1,1-8

 

MAANDAG 11 DECEMBER 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.35,1‑10 

tussenzang    : ps.85,9‑14

evangelie     : Lc.5,17‑26

 

DINSDAG 12 DECEMBER 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.40,1‑11

tussenzang    : ps.96,1‑3.10‑13 

evangelie     : Mt.18,12‑14 

 

WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT. GEDACHTENIS VAN DE H.LUCIA, MAAGD EN MARTELARES  rood

eerste lezing : Jes.40,25‑31 

tussenzang    : ps.103,1‑4.8.10 

evangelie     : Mt.11,28‑30

 

DONDERDAG 14 DECEMBER 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT. GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES MARIA VAN HET KRUIS. PRIESTER ENKERKLERAAR  wit

eerste lezing : Jes.41,13‑20 

tussenzang    : ps.145,1.9‑13ab 

evangelie     : Mt.11,11‑15 

 

VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.48,17‑19 

tussenzang    : ps.1,1‑4.6 

evangelie     : Mt.11,16‑19

 

ZATERDAG 16 DECEMBER 2017 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Sir.48,1‑4.9‑11 

tussenzang    : ps.80,2ac.3b.15‑16.18‑19

evangelie     : Mt.17,10‑13 

 

ZONDAG 17 DECEMBER 2017. DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. ZONDAG GAUDETE   paars/rose

eerste lezing : Jes.61,1‑2a.10‑11 

tussenzang    : Lc.1,46‑50.53.54

tweede lezing : 1 Tess.5,16‑25 

evangelie     : Joh.1,6‑8.19‑28

 

MAANDAG 18 DECEMBER 2017 IN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jer.23,5‑8 

tussenzang    : ps.72,2.12‑13.18‑19 

evangelie     : Mt.1,18‑24

 

DINSDAG 19 DECEMBER 2017 IN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Recht. 13,2‑7.24‑25a

tussenzang    : ps.71,3‑4a.5‑6ab.16‑17 

evangelie     : Lc.1,5‑25 

 

WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 IN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.7,10‑14 

tussenzang    : ps.24,1‑6 

evangelie     : Lc.1,26‑38 

 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 IN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Hoogl. 2,8‑14

                of: Sef.3,14‑18a

tussenzang    : ps.33,2‑3.11‑12.20‑21 

evangelie     : Lc.1,39‑45 

 

VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 IN DE ADVENT   paars

eerste lezing : 1 Sam.1,24‑28 

tussenzang    : 1 Sam.2,1.4‑7 

evangelie     : Lc.1,46‑56 

 

ZATERDAG 23 DECEMBER 2017 IN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Mal.3,1‑4;4,5‑6 

tussenzang    : ps.25,4bc‑5ab.8‑10.14

evangelie     : Lc.1,57‑66 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 2017. VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : 2 Sam.7,1‑5.8b‑11.16 

tussenzang    : ps.89,2‑5.27.29

tweede lezing : Rom.16,25‑27 

evangelie     : Lc.1,26‑38

  

ZONDAG 24 DECEMBER 2017. KERSTAVOND, GEBOORTE VAN DE HEER, HOOGFEEST. VIGILIEMIS    wit

eerste lezing : Jes.62,1‑5 

tussenzang    : ps.89,4‑5.16‑17.27.29 

tweede lezing : Hand.13,16‑17.22‑25

evangelie     : Mt.1,1‑25 of 18‑25 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 2017. KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER, HOOGFEEST. NACHTMIS   wit

eerste lezing : Jes.9,1‑3.5‑6 

tussenzang    : ps.96,1‑3.11‑13

tweede lezing : Tit.2,11‑14 

evangelie     : Lc.2,1‑14 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 2017. KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER, HOOGFEEST. DAGERAADSMIS   wit

eerste lezing : Jes.62,11‑12 

tussenzang    : ps.97,1.6.11‑12 

tweede lezing : Tit.3,4‑7 

evangelie     : Lc.2,15‑20 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 2017. KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER, HOOGFEEST. DAGMIS   wit

eerste lezing : Jes.52,7‑10

tussenzang    : ps.98,1‑6

tweede lezing : Heb.1,1‑6 

evangelie     : Joh.1,1‑18 of 1‑5.9‑14

 

DINSDAG 26 DECEMBER 2017. FEEST VAN DE H.STEFANUS, EERSTE MARTELAAR (TWEEDE KERSTDAG)   rood

eerste lezing : Hand.6,8‑10;7,54‑60

tussenzang    : ps.31,3.4.6.8.16.17

evangelie     : Mt.10,17‑22 

 

WOENSDAG 27 DECEMBER 2017. FEEST VAN DE H.JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST   wit

eerste lezing : 1 Joh.1,1‑4 

tussenzang    : ps.97,1‑2.5‑6.11‑12 

evangelie     : Joh.20,2‑8 

 

DONDERDAG 28 DECEMBER 2017. FEEST VAN DE HH.ONNOZELE KINDEREN, MARTELA­REN    rood

eerste lezing : 1 Joh.1,5‑2,2 

tussenzang    : ps.124,2‑5.7‑8 

evangelie     : Mt.2,13‑18 

 

VRIJDAG 29 DECEMBER 2017. VIJFDE DAG ONDER HET OKTAAF VAN KERSTMIS. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.THOMAS BECKET, BISSCHOP EN MARTELAAR   rood

eerste lezing : 1 Joh.2,3‑11

tussenzang    : ps.96,1‑3.5b‑6

evangelie     : Lc.2,22‑35 

 

ZATERDAG 31 DECEMBER 2017. ZESDE DAG ONDER HET OCTAAF VAN KERSTMIS   wit

eerste lezing : 1 Joh.2,12‑17 

tussenzang    : ps.96,7‑10 

evangelie     : Lc.2,36‑40 

 

ZONDAG 31 DECEMBER 2017. ZONDAG ONDER HET OCTAAF VAN KERSTMIS. FEEST VAN DE H.FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF.    wit

eerste lezing : Sir.3,2‑6.12‑14 

              of: Gen.15,1‑6;21,1‑3

tussenzang    : ps.128,1‑5

              of: ps.105,1b‑6.8‑9 

tweede lezing : Kol.3,12‑21 

              of: Hebr.11,8.11‑12.17‑19 

evangelie     : Lc.2,22‑40 of 22.39‑40

 

MAANDAG 1 JANUARI 2018. HOOGFEEST VAN DE H.MARIA, MOEDER VAN GOD. OCTAAFDAG VAN KERSTMIS. WERELDVREDESDAG   wit

eerste lezing   : Num.6,22-27

tussenzang      : ps.67,2-3.5.6.8

tweede lezing   : Gal.4,4-7

evangelie       : Lc.2,16-21

 

DINSDAG 2 JANUARI 2018 IN DE KERSTTIJD. GEDACHTENIS VAN DE HH.BASILI­US DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, BISSCHOPPEN EN KERKLERAREN   wit

eerste lezing : 1 Joh.2,22‑28 

tussenzang    : ps.98,1‑4 

evangelie     : Joh.1,19‑28 

 

WOENSDAG 3 JANUARI 2018 IN DE KERSTTIJD. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE NAAM VAN JEZUS   wit

eerste lezing: Fil.2,1‑11

tussenzang: ps.8,4‑9

evangelie: Lc.2,21‑24

 

DONDERDAG 4 JANUARI 2016 IN DE KERSTTIJD   wit

eerste lezing: 1Joh.3,7-10

tussenzang   : ps.98,1.7-9

evangelie    : Joh.1,35-42

 

VRIJDAG 5 JANUARI 2018 IN DE KERSTTIJD. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PATER KAREL (HOUBEN) VAN SINT ANDRIES, PRIESTER   wit

eerste lezing : 1 Joh.3,11‑21 

tussenzang    : ps.100,2‑5

evangelie     : Joh.1,43‑51 

 

ZATERDAG 6 JANUARI 2018 IN DE KERSTTIJD   wit

eerste lezing: 1Joh.5,5-13

tussenzang   : ps.147,12-15.19-20

evangelie    : Mc.1,6b-11

 

ZONDAG 7 JANUARI 2018. HOOGFEEST VAN OPENBARING DES HEREN. DRIEKO­NINGEN   wit

eerste lezing : Jes.60,1‑6 

tussenzang    : ps.72,2.7‑8.10‑13 

tweede lezing : Ef.3,2‑3a.5‑6 

evangelie     : Mt.2,1‑12 

 

MAANDAG 8 JANUARI 2018. FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER   wit

eerste lezing : Jes.42,1‑4.6‑7 

tussenzang    : ps.29,1‑4.9‑10

tweede lezing : Hand.10,34‑38

evangelie     : Mc.1,7‑11 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt