Liturgie van de dag

ZONDAG 1 APRIL 2018. PAASZONDAG. VERRIJZENIS VAN DE HEER. DAGMIS   wit

eerste lezing : Hand.10,34a.37‑43 

tussenzang    : ps.118,1‑2.16‑17.22‑23 

tweede lezing : Kol.3,1‑4 

               of: 1Kor.5,6b‑8 

sequentie     : 

evangelie     : Joh.20,1‑9 

of (in avondmis): Mc.16,1‑8 

 

MAANDAG 2 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN (2E PAASDAG)   wit

eerste lezing : Hand.2,14.22‑32 

tussenzang    : ps.16,1‑2.5.7‑11 

sequentie     :

evangelie     : Mt.28,8‑15 

 

DINSDAG 3 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.2,36‑41 

tussenzang    : ps.33,4‑5.18‑20.22 

sequentie     : 

evangelie     : Joh.20,11‑18 

 

WOENSDAG 4 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.3,1‑10 

tussenzang    : ps.105,1‑4.6‑9 

sequentie     : I, blz.293 

evangelie     : Lc.24,13‑35 

 

DONDERDAG 5 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.3,11‑26 

tussenzang    : ps.8,2.5‑9 

sequentie     : I, blz.293 

evangelie     : Lc.24,35‑48 

 

VRIJDAG 6 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,1‑12 

tussenzang    : ps.118,1‑2.4.22‑27 

sequentie     : I, blz.293

evangelie     : Joh.21,1‑14 

 

ZATERDAG 7 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,13‑21 

tussenzang    : ps.118,1.14‑21 

sequentie     : 

evangelie     : Mc.16,9‑15 

 

ZONDAG 8 APRIL 2018. TWEEDE ZONDAG VAN PASEN (BELOKEN PASEN). ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID   wit

eerste lezing : Hand.4,32‑35 

tussenzang    : ps.118,2‑4.16‑18.22‑24 

tweede lezing : 1 Joh.5,1‑6

evangelie     : Joh.20,19‑31

 

MAANDAG 9 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. HOOGFEEST VAN DE AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP)   wit

eerste lezing : Jes.7,10‑14 

tussenzang    : ps.40,7‑11 

tweede lezing : Hebr.10,4‑10 

evangelie     : Lc.1,26‑38 

 

DINSDAG 10 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,32‑37 

tussenzang    : ps.93,1‑2.5 

evangelie     : Joh.3,7‑15 

 

WOENSDAG 11 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.STANISLAUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Hand.5,17‑26 

tussenzang    : ps.34,2‑9 

evangelie     : Joh.3,16‑21 

 

DONDERDAG 12 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.5,27‑33 

tussenzang    : ps.34,2.9.17‑18.19‑20 

evangelie     : Joh.3,31‑36 

 

VRIJDAG 13 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.5,34‑42 

tussenzang    : ps.27,1.4.13‑14 

evangelie     : Joh.6,1‑15 

 

ZATERDAG 14 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.6,1‑7 

tussenzang    : ps.33,1‑2.4‑5.18‑19 

evangelie     : Joh.6,16‑21 

 

ZONDAG 15 APRIL 2018. DERDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.3,13‑15.17‑19

tussenzang    : ps.4,2.4.7.9 

tweede lezing : 1 Joh.2,1‑5a 

evangelie     : Lc.24,35‑48 

 

MAANDAG 16 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.6,8‑15 

tussenzang    : ps.119,23‑24.26‑27.29‑30 

evangelie     : Joh.6,22‑29

 

DINSDAG 17 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.7,51‑8,1a

tussenzang    : ps.31,3cd‑4.6‑8a.17.21ab

evangelie     : Joh.6,30‑35 

 

WOENSDAG 18 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.8,1‑8 

tussenzang    : ps.66,1‑3a.4‑7a

evangelie     : Joh.6,35‑40 

 

DONDERDAG 19 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.8,26‑40 

tussenzang    : ps.66,8‑9.16‑17.20 

evangelie     : Joh.6,44‑51 

 

VRIJDAG 20 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,1‑20 

tussenzang    : ps.117,1‑2

evangelie     : Joh.6,52‑59

 

ZATERDAG 21 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,31‑42 

tussenzang    : ps.116,12‑17 

evangelie     : Joh.6,60‑69 

 

ZONDAG 22 APRIL 2018. VIERDE ZONDAG VAN PASEN. ROEPINGENZONDAG   wit

eerste lezing : Hand.4,8‑12 

tussenzang    : ps.118,1.8‑9.21‑23.26.29 

tweede lezing : 1 Joh.3,1‑2 

evangelie     : Joh.10,11‑18

 

MAANDAG 23 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.11,1‑18 

tussenzang    : ps.42,2‑3;43,3.4

evangelie     : IN JAAR B OF C: Joh.10,1-10

                         

DINSDAG 24 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.11,19‑26 

tussenzang    : ps.87,1‑7 

evangelie     : Joh. 10,22‑30

 

WOENSDAG 25 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN DE H.MARCUS, EVANGELIST   wit

eerste lezing : 1 Petr.5,5b -14 

tussenzang : ps.89,2 -3.6 -7.16 -17

evangelie : Mc.16,15 -20

 

DONDERDAG 26 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.13,13‑25

tussenzang    : ps.89,2‑3.21‑22.25.27

evangelie     : Joh.13,16‑20 

 

VRIJDAG 27 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.PATRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Hand.13,26‑33 

tussenzang    : ps.2,6‑11 

evangelie     : Joh.14,1‑6 

 

ZATERDAG 28 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.13,44‑52

tussenzang    : ps.98,1‑4 

evangelie     : Joh.14,7‑14 

 

ZONDAG 29 APRIL 2018. VIJFDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,26‑31 

tussenzang    : ps.22,26‑28.30‑32 

tweede lezing : 1 Joh.3,18‑24 

evangelie     : Joh.15,1‑8

 

MAANDAG 30 APRIL 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.14,5‑18 

tussenzang    : ps.115,1‑4.15‑16

evangelie     : Joh.14,21‑26 

 

DINSDAG 1 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOZEF, DE ARBEIDER   wit

eerste lezing : Gen.1,26‑2,3 

                of: Kol.3,14‑15.17.23‑24

tussenzang    : ps.90,2‑4.12‑14.16

evangelie     : Mt.13,54‑58 

 

WOENSDAG 2 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Hand.15,1-6 

tussenzang    : ps.122,1-5 

evangelie     : Joh.15,1-8 

 

DONDERDAG 3 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN.FEEST VAN DE HH.FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : 1Kor.15,1‑8

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Joh.14,6‑14 

 

VRIJDAG 4 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN (eerste vrijdag van de maand)  wit

eerste lezing : Hand.15,22-31 

tussenzang    : ps.57,8-12 

evangelie     : Joh.15,12-17

 

ZATERDAG 5 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.16,1‑10

tussenzang    : ps.100,2.3.5 

evangelie     : Joh.15,18‑21

 

ZONDAG 6 MEI 2018. ZESDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.10,25-26.34-35.44-48

tussenzang    : ps.98,1-4

tweede lezing : 1 Joh.4,7-10

evangelie     : Joh.15,9-17   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt