2 en 3 februari: Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Op donderdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit strik genomen eigenlijk geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus. Officieel heet het feest ook de 'Opdracht van de Heer'. Het is moment waarop Jozef en Maria hun kindje volgens het oude joodse gebruik in de tempel aan God presenteren. 

Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In de katholieke kerk is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. De naam ‘Maria Lichtmis’ verwijst hiernaar. 

Blasiuszegen
Het is een heel oud gebruik in de kerk om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië. Volgens een legende kwam op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Uit dit verhaal is in de 13eeeuw het gebruik van de Blasiuszegen tegen keelaandoeningen ontstaan.
 

De zegen wordt op 3 februari of het weekeinde daarna in veel Limburgse parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit: 'Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen'.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt