Overweging bij Pasen

Pasen is het feest van de verrijzenis, van eeuwig leven. Het belangrijkste feest van de Kerk. De diocesaan administrator, de hulpbisschop en alle medewerkers van het bisdom wensen u een goede voorbereiding op dit feest en een Zalig Pasen! Onderstaand een overweging bij dit feest, een gedicht van Phil Bosmans.

Wie in verrijzenis gelooft

Pasen is het feest van de verrijzenis!
Het feest van de jeugd! Het feest van het eeuwige leven!
Wie gelooft in de verrijzenis
wordt nooit oud, kan altijd opnieuw beginnen,
heeft na de zwartste nacht
steeds een lichtende morgen!
Wie gelooft in de verrijzenis
wordt nooit angstig voor het leven,
nooit wanhopig voor lijden en dood!

Wie gelooft in de verrijzenis
verzuurt en vergalt zijn leven niet
en laat zich niet vangen in de fijn gesponnen netten
van onoplosbare problemen, die alleen meer onoplosbaar zijn,
omdat men de hele mens met ziel en al
In het graf wil steken!

Ik geloof in de verrijzenis!
Ik geloof in het leven!
Ik geloof in de vergiffenis van de zonden,
dat slechte mensen, als die er zijn,
weer goede mensen worden!
Ik geloof in de liefde als de absolute macht,
die mensen en wereld
en heel de kosmos beweegt!
Ik geloof in God, die liefde is!

Phil Bosmans
Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, Lannoo 2011 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt