Social Media

 

 

Parochiebladberichten december 2018

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail

Download de WORD-versie van de berichten


Bij de Advent
Tussen voleinding en Advent

nu de nachten
langer worden
kouder
banger

nu de dagen
schraler worden
de mensen
tasten
naar wat liefde is

turen wij
naar de dag van morgen

de dag van morgen
ach wanneer
breek bij ons in
o God
die liefde zijt
en zaai in ons uw licht

Jan Groenleer
Uit: Zoals nog nooit een Ster, Zoetermeer 2001


Je moet het maar weten: 
Het ontstaan van de Advent en de Adventskrans

De laatste vier weken vóór Kerstmis worden de Advent genoemd. De naam komt van het Latijnse woord ‘adventus’, wat ‘komst’ betekent. Dit verwijst uiteraard naar de komst van het Kerstkind. We vieren dan dat God zelf via zijn zoon Jezus mens geworden is. Met Kerstmis vieren we dus de komst van God op aarde en de Advent is de voorbereidingstijd daarop. 

In de Kerk is de Advent ook een periode van inkeer en bezinning. De liturgische kleur is daarom paars, de kleur van de boetvaardigheid. Op de derde zondag van de advent mag de kleur roze zijn, als teken dat de advent halverwege is en het Kerstfeest voorzichtig zijn licht vooruitwerpt. In een ver verleden gold de Advent ook als een vastentijd, maar dat gebruik is in 1917 al officieel afgeschaft. Van 17 december tot 24 december is de kerstnoveen. In die periode zijn er geen gedachtenissen van heiligen.

Het is niet helemaal zeker hoe de Advent als aparte voorbereidingstijd is ontstaan. Vermoedelijk is de traditie in de vijfde eeuw vanuit de Oosterse Kerken in Frankrijk en Spanje terechtgekomen. De Advent wordt voor het eerst genoemd in een boek van Gregorius van Tours, die in de 6eeeuw leefde. Hij beschrijft dat er rond het jaar 480 in delen van Frankrijk een voorbereidingstijd vóór Kerstmis bestond. Al was er toen waarschijnlijk sprake van een periode van zes weken, die op 11 november begon en tot Driekoningen doorliep. 

Dat de Advent maar vier zondagen kent, dateert uit de 10eeeuw. Vanuit Zuid-Europa had de Advent vooral een feestelijk karakter, terwijl Ierse monniken later vooral het boetekarakter van de Advent benadrukten. Tegenwoordig is de Advent een combinatie van beide: een tijd van inkeer en tegelijkertijd een hoopvol uitzien naar de geboorte van Jezus. 

Adventskrans
Soms denken we wel eens dat alle tradities in de kerk eeuwenoud zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Zo is het gebruik om een adventskrans op te hangen nog geen 200 jaar oud. En bovendien van protestantse oorsprong. In 1838 introduceerde de Duitse predikant Wichern voor het eerst een houten krans waarop kaarsen werden aangestoken. Rond 1860 werd de krans met dennentakken bekleed. Pas aan het einde van de19e eeuw werd het gebruik ook in katholieke kringen overgenomen. De gewoonte om een adventskrans met wijwater te zegenen dateert pas uit de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw.


Vredeslicht uit Bethlehem bereikt ook Limburg

Steeds meer parochies in Limburg werken mee aan de actie ‘Vredeslicht’. Dit initiatief ontstond zo’n dertig jaar geleden in Oostenrijk. Het was nota bene een Limburgse scoutinggroep die het in Nederland introduceerde. 

In 1986 werd in Oostenrijk in de Advent een actie voor gehandicapte kinderen gehouden: 'Licht ins Dunkel'. In het kader van die actie ging directeur Obermayer van de Oostenrijkse omroep ORF met enkele 14-jarige gehandicapte kinderen naar Israël om het vredeslicht te ontsteken aan de vredesvlam in Bethlehem. 

Per vliegtuig werd dit licht naar Linz gebracht om daar verspreid te worden door groepen die zich spontaan hadden aangemeld, waaronder Oostenrijkse scoutinggroepen. Zo ontstond de actie 'Vredeslicht'. In 1988 verliet het vredeslicht voor het eerst Oostenrijk en brachten scouts het naar Duitsland, Italië, Frankrijk en Zwitserland. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 bereikte het Vredeslicht ook de voormalige communistische landen. 

In 1996 kwam het vredeslicht voor het eerst naar Nederland. Scouting Wellerlooi ontving het van een Duitse Scoutinggroep en gaf het weer door. Intussen is de actie ‘Vredeslicht’ een internationale actie geworden die door scoutinggroepen over de hele wereld wordt ondersteund en waaraan ook steeds meer kerken deelnemen. Duizenden scouts gaan in december naar Wenen om daar het vredeslicht voor hun land persoonlijk op te halen en thuis door te geven, tot de VS en Japan aan toe. 

Het Vredeslicht is geen magisch symbool dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze plicht om ons voor de vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een betrekkelijk korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht, miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht. Ook dit jaar wee. 

Eventueel aanvullen met gegevens over vredeslicht in eigen parochies………


Kerkbalans

Kerk daar sta je
met je deuren open.
Wagenwijd.
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen;
voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen.

Kerk blijf daar staan.
Ik geef om
om plek die je biedt.

Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie? Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans. De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal afstrekbaar.

Uw bijdrage aan onze parochie is welkom op rekeningnummer IBAN ………………..

BERICHT VOOR DE REDACTIE: illustraties of stopperadvertenties van de Actie Kerkbalans zij te downloaden via www.kerkbalans.nl 


Ontmoetingdagen voor vrouwen 

‘De rijke wereld van de kloostertuinen’. Dat is het thema waarover dit jaar de twee ontmoetingsdagen voor vrouwen in de Advent gaan. De dagen worden op 11 en 13 december aangeboden door de Stichting Mgr. SchrijnenHuis van het bisdom.

Gastspreekster Tini Brugge laat de deelnemers aan de hand van de verschillen in kloostertuinen kennismaken met de verschillende leefregels in kloosters. Benedictijnen, augustijnen, franciscanen, clarissen, ze kijken allemaal op hun eigen manier naar de schepping. ’s Middags is er gelegenheid om in de voormalige kloostertuin van de Kartuizers rond te kijken. De dag wordt afgesloten met een gebedsviering. Deelname is gratis. Vrouwen van alle leeftijden zijn welkom.

Aanmelden via www.schrijnenhuis.nlof schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl


Volgende maand Wereldjongerendagen

Elke twee of drie jaar komen honderdduizenden, soms zelfs miljoenen, katholieke jongeren bij elkaar tijdens de Wereldjongerendagen. Volgende maand (januari) vinden ze weer plaats en deze keer in Panama.

Voor Europese begrippen is januari misschien geen logische maand om jongeren bij elkaar te halen, maar op het zuidelijk halfrond is dat juist de zomerperiode. Er zullen dan ook ongetwijfeld weer grote aantallen jongeren samenstromen om hun geloof te beleven. Ook dat is voor Nederlandse begrippen misschien niet voor de hand liggend, maar voor jongeren elders in de wereld is het juist onbegrijpelijk dat hun Europese leeftijdgenoten zo weinig over geloof nadenken. Des te mooier is het dat er toch elke keer een groep jongeren van uit Nederland naar de WJD toegaan.

Voor jongeren die vanwege school of werk niet in januari wegkunnen is er een alternatie weekendprogramma op Ameland. Meer info op www.wjd.nl   


Vooraankondiging
Huwelijkszondag: een dag voor alle gehuwden

Op zondag 10 februari organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom in Steyl een dag voor alle echtparen in Limburg: Huwelijkszondag. De dag is bedoeld om het mooie van het sacrament van het huwelijk te belichten. Gastspreker is kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. Voor kinderen is er een aangepast programma.

De dag begint om 9.45 uur met een eucharistieviering in de kapel van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest (blauwe zusters) in Steyl. De dag wordt afgesloten met een gebedsviering, waarin echtparen hun trouwbelofte kunnen hernieuwen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.huwelijkengezin.nl