Artikelen juli en augustus 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>
 


Bij de zomer
Zomeravond

De takken van de bomen dansen in een groen ballet;
de ondergaande zon heeft er een spotlight op gezet.
De avondlucht is van een vreemd, doorschijnend blauw,
een witte windveer waaiert uit, verdwijnt al gauw.
de witte floxen in de tuin zijn één groot bruidsboeket,
een zwaluw scheert voorbij, gekleed in zwart jacquet.
Het pluisje van een paardenbloem daalt zachtjes neer;
de avond is zo vredig; niets verlang ik meer.
Maar deze stilte, deze schoonheid duren maar zo kort,
ik sluit ze in mijn hart; bewaar ze voor als ’t donker wordt.

Nel Benschop
Uit: Verzamelde gedichten


Bijzondere ontmoeting Norbertijnen in Rolduc

Deze zomer vindt er een bijzondere ontmoeting van Norbertijnen en Norbertinessen plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade. Eind juli/begin augustus komen meer dan 120 religieuzen van deze orde uit alle delen van de wereld twee weken lang in Rolduc bij elkaar voor het Generaal Kapittel. Dit is de belangrijkste internationale vergadering van de orde, die eens in de zes jaar wordt gehouden. Er wordt dan onder meer een nieuw bestuur en een nieuwe generale abt gekozen. 

De officiële naam van de orde is Reguliere Kanunniken van Prémontré. Dit is een plaats in Frankrijk waar de orde in 1121 werd gesticht. De paters worden daarom ook wel Premonstratenzers genoemd. De naam Norbertijnen is afgeleid van hun stichter: de heilige Norbertus uit het Limburgse Gennep.  

De keuze voor Rolduc als locatie voor het Generaal Kapittel heeft onder meer met deze Norbertus te maken. De heilige kwam namelijk regelmatig bij de toenmalige monniken van Rolduc, voordat hij uiteindelijk zijn eigen orde stichtte. Bij een van die bezoeken overleefde hij het inslikken van een giftige spin. Dit is de geschiedenis ingegaan als het ‘spinnenwonder’ van Rolduc. De Norbertijnen hebben daarom een spinnenweb als logo van hun Generaal Kapittel gekozen.

Meer info: www.generalchapter2018.org


Zusters Birgittinessen 175 jaar in Limburg

De zusters Birgittinessen herdenken dit jaar dat ze zich precies 175 jaar geleden in Limburg hebben gevestigd. Vanuit Uden kwamen ze in 1843 naar de Abdij Maria Hart in het centrum van Weert. De zusters zijn herkenbaar aan hun opvallende Birgittijnse kroon. Deze bestaat uit een zwarte sluier met een kruis van witte banden die over het hoofd loopt. Op de vijf knooppunten zijn rode stippen te zien, die de vijf wonden van Christus voorstellen.  

De Birgittinessen zijn vernoemd naar hun stichteres: de heilige Birgitta van Zweden. Deze adellijke dame leefde in de 14eeeuw. Ze was aanvankelijk getrouwd en kreeg acht kinderen. Na de dood van haar man trok ze zich terug in een klooster. Later ging ze naar Israël en Rome.

De Birgittinessen zijn van huis uit slotzusters, met een intens gebedsleven. Begin 20eeeuw is er een nieuwe tak van actieve Birgittinessen ontstaan, die veel meer naar buiten treedt. Tot voor enkele jaren was de abdij in Weert een slotklooster, maar met de komst van nieuwe buitenlandse zusters aan het begin van deze eeuw, is het klooster in Weert overgegaan naar de actieve tak. In het kader van het 175-jarig jubileum zijn er afgelopen jaar allerlei activiteiten geweest. Op zaterdag 21 juli – twee dagen voor de feestdag van de heilige Birgitta – wordt het jubileum groots gevierd.


Wereldontmoetingsdagen voor gezinnen in Dublin

Van 21 tot en met 26 augustus worden in het Ierse Dublin de Wereldontmoetingsdagen voor gezinnen gehouden. Ook paus Franciscus gaat daar naartoe. Het thema van deze internationale gezinsdagen luidt ‘Het evangelie van het gezin: vreugde van de wereld’.

Deze ‘World Meeting of Families (WMOF2018) wordt eens in de drie jaar gehouden. Katholieke gezinnen uit de hele wereld komen er dan samen om te vieren, te bidden en te praten over thema’s rond huwelijk gezin als de hoeksteen van de samenleving. Er worden tijdens deze dagen duizenden gezinnen in Ierland verwacht.

Voor de katholieke Kerk in Ierland is de WMOF2018 één van de belangrijkste evenementen dit jaar. Op 21 augustus worden de dagen geopend met aparte evenementen in alle Ierse bisdommen. De belangrijkste activiteiten vinden plaats in Dublin. Van 22 tot 24 augustus is er een driedaags congres over het thema. Op 25 en 26 augustus gaat de paus zelf ook naar Ierland om met de aanwezige gezinnen het geloof te vieren. Op de zondag is er een grote eucharistieviering als afsluiting van de Wereldgezinsdagen.  

Lees meer hierover op  https://www.worldmeeting2018.ie/en/


Toren elke zaterdag te beklimmen
Kathedraal Roermond dagelijks open
 
Wellicht een tip voor een uitstapje tijdens de zomervakantie: een bezoek aan de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Deze 15e eeuwse hoofdkerk van het bisdom kent een rijke historie en heeft veel kunstwerken die het waard zijn om bekeken te worden, niet in de laatste plaats de gevarieerde gebrandschilderde ramen. De kerk is elke dag tussen 14 en 17 uur open. De entree is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). 

Bovendien is elke zaterdag tot en met oktober de toren van de kathedraal te beklimmen. Op een hoogte van 75 meter heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over de bisschopsstad en de Maasplassen tot aan Venlo en Geleen toe. De toren is te beklimmen op zaterdagen om 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 2,50. 

Meer info: www.kathedraal-roermond.nl


Je moet het maar weten: liturgische kleuren 

In liturgievieringen spelen kleuren een belangrijke rol. Tijdens eucharistievieringen komt de priester de ene keer in een groen kazuifel de kerk binnen, een andere keer in rood of wit. De kleur hangt niet af van de smaak van de betreffende priester. Hij staat ook niet vóór de mis in de sacristie voor de kast en denkt: “Wat zal ik vandaag eens aantrekken?” 

De kleur van de liturgische gewaden is voorgeschreven en wordt bepaald door het feest van de dag of de tijd van het kerkelijk jaar. De liturgische kleuren van de Kerk zijn wit, rood, groen, paars en roze. 

De kleur van hoogfeesten is wit. Dit wordt gedragen met Pasen en Kerstmis, op feestdagen van Jezus die geen verband houden met zijn lijden en op feestdagen van Maria, de engelen, heiligen die geen martelaar zijn en enkele bijzondere heiligen zoals Johannes, Petrus, Paulus en uiteraard op Allerheiligen.

Op dagen waarop er geen bijzondere zaken te vieren zijn, dragen de priesters en diakens groen. Dat is eigenlijk het grootste deel van het jaar. Paars is de kleur van het lijden/de voorbereidingstijd en wordt gedragen in de Advent en de Veertigdagentijd en kan ook gedragen worden bij missen voor overledenen. Halverwege de Advent en de Vastentijd mag het paars iets zachter worden: met half-advent (zondag Gaudete) en halfvasten (zondag Laetare) kan in de liturgie roze worden gedragen, maar dat is niet overal gebruikelijk.

De kleur rood staat voor bloed en wordt gedragen op dagen die heel nadrukkelijk aan lijden gekoppeld zijn, zoals Palmzondag, Goede Vrijdag, de feestdagen rond het lijden van Jezus, de feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren. Rood is ook de kleur van Pinksteren.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt