Artikelen juni 2017

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>


Bij het Pinksterfeest

Adem in mij, Heilige Geest,
opdat ik denk wat heilig is.

Stuw mij, Heilige Geest,
opdat ik doe wat heilig is.

Verlok mij, Heilige Geest,
opdat ik bemin wat heilig is.

Sterk mij, Heilige Geest,
opdat ik bescherm wat heilig is.

Berscherm mij, Heilige Geest,
opdat ik het heilige nooit verlies.

Toegeschreven aan de heilige Augustinus 


Pater Karel 10 jaar heilig

Dit jaar is het precies tien jaar geleden dat pater Karel Houben heilig werd verklaard. Dit wordt in het Pinksterweekeinde op verschillende manieren herdacht in zijn geboorteplaats Munstergeleen. 

Op zaterdag 3 juni gaat ’s middags eens film in première over het leven van pater Karel en het werk van de passionisten. ’s Avonds is er om 18.30 uur een eucharistieviering in de parochiekerk van Munstergeleen om de 10everjaardag van de heiligverklaring te vieren. Hoofdcelebrant is dan vicaris-generaal Hub Schnackers. Na afloop van de mis wordt buiten een monumentje voor de ouders van pater Karel ingezegend. Op Tweede Pinksterdag zijn er diverse activiteiten in en rond de Pater Karelkapel in Munstergeleen. ’s Ochtends is er om 11.00 uur een eucharistieviering. Later op de dag wordt de kruisweg gebeden en bij de Lourdesgrot de ‘paterkarelzegen’ gegeven.

Pater Karel Houben werd in 1821 in Munstergeleen geboren. In 1845 trad hij als Karel van Sint Andries in bij de paters Passionisten in België. In 1850 werd hij priester gewijd en uitgezonden naar Engeland en Ierland. Daar werd hij bekend als ‘de pater met de zegenende handen’. Na zijn dood in 1893 bleven gelovigen naar zijn graf komen. Ook zijn geboortehuis in Munstergeleen werd een pelgrimsoord. Sinds 1935 is er een kapel in gevestigd. Paus Johannes Paulus II verklaarde pater Karel in 1988 zalig. Op 3 juni 2007 volgde de heiligverklaring door paus Benedictus XVI.

Begin juli wordt er vanuit Limburg een bedevaart naar Ierland gehouden. Dan wordt onder meer het graf van pater Karel in Mount Argus in Dublin bezocht. Meer informatie over deze reis is te vinden op www.huisvoordpelgrim.nl


Wijding twee nieuwe priesters

Op de zaterdag na Pinksteren, 10 juni, worden er in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond twee nieuwe priesters gewijd. De twee ‘Maastrichtse’ diakens Henyer García León en Geraldo de Vasconcelos zullen dan de priesterwijding ontvangen. Beiden zijn vorig najaar tot diaken gewijd.

Henyer Garcia León is lid van de Neocatechumenale Weg. Dat is een van de nieuwe bewegingen in de katholieke kerk. Het Neocatechumenaat is inmiddels al meer dan tien jaar in het bisdom Roermond actief. De beweging heeft een eigen seminarie in Cadier en Keer. Daarnaast volgen de studenten de colleges aan Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Sinds zijn diakenwijding is Henyer Garcia León als kapelaan actief in de parochies H. Servatius en HH. Anna en Lambertus in Maastricht.

Geraldo de Vasconcelos is ook lid van een beweging binnen de Kerk. Hij behoort tot het Oratorium van Filippus Neri. Deze beweging is al vele jaren aan de Sint-Martinusparochie in Maastricht-Wyck verbonden. De Vasconcelos werkt daar ook sinds vorig jaar als kapelaan.

De priesterwijding in de kathedraal begint om 10.30 uur en is voor alle belangstellenden toegankelijk.


Open Kloosterdag

In het weekeinde van 10 en 11 juni wordt er weer een landelijke Open Kloosterdag gehouden. Centraal staat deze keer de spiritualiteit van de betreffende orde of congregatie. Om die reden heeft de Open Kloosterdag motto 'Inzicht in onze spiritualiteit' meegekregen. Verspreid door het land stellen dit weekeinde bijna veertig kloosters hun deuren open. In Limburg gaat het om de Hubertuskerk van de paters Montfortanen in Genhout, de benedictijnerabdij in Mamelis (Vaals), het Arnold Janssenklooster in Wahlwiller, Klooster Wittem en het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard). 

(Bericht voor de redactie: mogelijk komen er nog kloosters bij. De laatste informatie is te vinden op www.knr.nl). 


Theologie studeren? 

Wie interesse heeft in theologie en filosofie kan daarvoor terecht bij het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) in Kerkrade. Hier wordt een weekendopleiding theologie aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is in theologie en pastoraat. Op zaterdag 17 juni is er een informatie-ochtend.  

Het theologisch instituut staat open voor alle geïnteresseerden. Wie het TIR heeft afgerond, kan eventueel een baan zoeken als pastoraal werker of geestelijk verzorger in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De opleiding leidt ook mensen met een onderwijsbevoegdheid op, die zich willen specialiseren in hat vak godsdienst/levensbeschouwing. Ook staat de opleiding open voor alle belangstellenden die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. Dit is tevens de opleiding tot permanentdiaken.

Geïnteresseerd? Neem dan eens contact op met rector Lambert Hendriks via (045) 5466810 of rector@rolduc.nl óf met studieprefect diaken Ton Batens via 06-15858042 of diaken.batens@gmail.com). Kijk voor meer informatie over de opleiding op www.rolduc.nl.  


Korte cursus kerkmuziek

In de Katholieke Kerk neemt muziek een zeer prominente plaats in: het is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Maar wat is liturgie? En wat is liturgische muziek? En om welke muziek vraagt de liturgie op welk moment? Waarom en wat zingen en musiceren we en op welke momenten? Voor wie niet alleen graag zingt, maar ook meer over de achtergronden van de kerkmuziek wil weten, is er een korte cursus Kerkmuziek.

Deze bestaat uit vijf opeenvolgende zaterdagmiddagen. De eerste keer in is een vrijblijvende introductiebijeenkomst. Daarna volgen vier middagen over onderwerpen als geschiedenis van de liturgie, kerkmuziek na het Tweede Vaticaans Concilie, structuur en betekenis van de eucharistie en andere vieringen als uitvaart en huwelijk, en passend repertoire bij het kerkelijk jaar.

De cursus wordt gegeven door de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond. De introductiebijeenkomst is op zaterdag 17 juni van 13.00 uur tot 16.30 uur. De vervolgbijeenkomsten zijn op 24 juni en 1, 8 en 15 juli. De cursus wordt gegeven bij het bisdom in Roermond. De introductiebijeenkomst is gratis. Deelname aan de hele cursus kost €150. Meer informatie op www.sgv-roermond.nl.  


Kinderen en kerkmuziek 

Hoe krijg je kinderen in de liturgie aan het zingen? Wat speelt allemaal mee als je liederen gaat kiezen? Wat is mogelijk en hoe creëer je een goed evenwicht? Daarover houdt de Vlaamse musicus en norbertijn pater Jos Bielen uit Averbode op dinsdag 13 juni een lezing. Deze vindt plaats in ’t Stift in Susteren, aanvang 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond: sgv@bisdom-roermond.nl


Ga je mee op zomerkamp?

Deze zomer biedt de jongerenafdeling van het bisdom weer een aantal zomerkampen aan voor kinderen en tieners tussen 7 en 17 jaar. De kampen vinden plaats in verschillende weken en op diverse locaties:

14 – 18 augustus: meisjes 7 t/m 12 jaar (Weert)
14 – 18 augustus: jongens 7 t/m 12 jaar (Genk – België)
21 – 25 augustus: meiden 12 t/m 17 jaar (Oirlo)
21 – 25 augustus: jongens 12 t/m 17 jaar (Epen)

Aanmelden kan op https://www.formdesk.com/ipal/zomerkampen-2017of mail naar m.rademaker@bisdom-roermond.nl.


Weer blindenbedevaart in Sweikhuizen

Al meer dan tachtig jaar komen visueel gehandicapten op bedevaart naar Sint Odilia in Sweikhuizen (gemeente Schinnen). Dit jaar is dat op zaterdag 17 juni. Om 11.00 uur worden alle pelgrims ontvangen op het Odiliaplein, om vervolgens in processie naar de kerk te gaan. Daar wordt een eucharistieviering opgedragen. Na de lunch is er een concert in de kerk en aansluitend een plechtig lof. Wie wil, kan dan deelnemen aan de oogzegening en verering van de relikwie van de Heilige Odilia van Keulen, de patrones van blinden en slechtzienden. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. Aanmelden kan via: blindendagsweikhuizen@gmail.com

 


75e sterfdag heilige Edith Stein 

In de zomer van 1942 werden honderden Nederlandse joden door de Duitse bezetter opgepakt en naar concentratiekampen gevoerd. Onder hen ook de later heiligverklaarde zuster Theresia Benedicta van het kruis, beter bekend als Edith Stein. Zij woonde op dat moment in het Karmelietessenklooster in Echt. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de heilige Edith Stein werd vermoord. Dit wordt op zondag 25 juni herdacht met een pontificale eucharistieviering in de Sint-Landricuskerk in Echt. Hier zijn maar liefst drie bisschoppen bij aanwezig. Naast Mgr. Frans Wiertz van Roermond zijn dat de emeritus-bisschoppen Heinrich Mussinghof van Aken en Aloys Jousten van Luik. De mis begint om 10 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na afloop is er een ontmoeting in het Trefcentrum Edith Stein in Echt. In het kader van de 75esterfdag van de heilige Edith Stein zijn er meer activiteiten. Meer informatie daarover is te vinden op. www.edithstein.nl


Je moet het maar weten: buitengewoon bedienaar van de eucharistie

In de Kerk kennen we allerlei functies en ambten. Die van pastoor, kapelaan of koster kennen de meeste mensen wel. Maar er zijn ook een paar functies die wat minder bekend zijn. Eén daarvan is die van ‘buitengewoon bedienaar van de eucharistie’. Dat is een hele mond vol voor een vrijwilliger die een officiële aanstelling krijgt om te helpen bij het uitreiken van de communie. 

Op veel plaatsen is het gebruik dat vrijwilligers tijdens vieringen helpen met het uitreiken van de communie. Vaak zal de aanwezige priester hen vooraf een korte zegen geven. We noemen dat een tijdelijke aanstelling tot bedienaar van de eucharistie. Sinds een aantal jaren kent het bisdom Roermond een cursus voor mensen die regelmatig actief zijn als communie-uitdeler. Tijdens die cursus van vier bijeenkomsten krijgen ze meer achtergrondinformatie over de betekenis van de eucharistie. Eens per jaar – op Sacramentsdag – krijgen de deelnemers van de bisschop of hulpbisschop een officiële aanstelling om de communie te mogen uitreiken. Iemand met zo’n aanstelling heet: buitengewoon bedienaar  van de eucharistie. Dit jaar vindt de aanstelling plaats op donderdag 15 juni in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond om 19.00 uur.


Op bedevaart naar Lourdes 

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Dat vinden althans de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan duizenden mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. En misschien vindt u dat ook wel als u een keer meegaat.

Vanuit Limburg organiseert het Huis voor de Pelgrim elk jaar meerdere volledig verzorgde reizen naar Lourdes. De reizen vinden plaats bus of vliegtuig. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn deze reizen geschikt voor zowel gezonde/mobiele als zieke/mindervalide deelnemers. Indien gewenst zijn allerlei vormen van persoonlijke verzorging beschikbaar. 

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt een Nederlandstalig programma aangeboden. Er zijn vieringen, rondleidingen, excursies naar de Pyreneeën, gelegenheid tot bezinning en tal van mogelijkheden tot ontmoeting en persoonlijke gesprekken.

Voor mensen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar CZ bestaan er mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden een flinke korting op de reissom te krijgen. Interesse? Kijk dan op www.huisvoordepelgrim.nlof bel 043 – 3215715 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt