September 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Zaterdag 2 september

Quirinuswandeling van en naar Wahlwiller

Tijdens het Quirinusoctaaf organiseert de parochie van Wahlwiller twee pelgrimswandelingen: een 30 km. lange tocht vanuit het Eifeldorpje Rott, vanwaar ruim honderd jaar geleden de Quirinusverering naar Wahlwiller is gekomen of een rondwandeling van 12 km vanuit Wahlwiller naar het pelgrimskerkje van Holset. De wandeling van Rott (ten zuiden van Aken) begint in het kerkje aldaar om 08.45 uur. De andere wandeling begint om 13.00 uur aan het kerkje van Wahlwiller en gaat naar Holset, waar de pelgrims uit Rott worden opgewacht. Na een gezamenlijke pauze en gebed bij de Lourdesgrot leggen beide groepen samen de laatste 6 km. af naar Wahlwiller. Daar wordt om 17.15 uur de pelgrimage afgesloten met een korte bezinning en zegening met de relikwie van de H. Quirinus.Daarna staat pelgrimssoep met brood klaar in gemeenschapshuis Wilder Tref. Deelname gratis, vrijwillige bijdrage gewenst. Aanmelden vóór dinsdag 29 augustus! De wandelaars voor de lange wandeling worden om 08.00 uur vanuit Wahlwiller per auto weggebracht naar Rott. Aanmelden en info: Marcel Ploemen (043-4512060 of menmploemen@home.nl.

 


Zaterdag 2 tot en met zondag 10 septembr

Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg


Traditiegetrouw wordt in Echt het octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg gehouden met tal van religieuze activiteiten. Tijdens deze periode vervallen de reguliere missen in de H. Landricuskerk en gelden de volgende vieringen. Een overzicht:

Zaterdag 2 september
19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus en “Veldeke  Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden in  het dialect.

Zondag 3 september
09.30 uur Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen H. Ambrosius, St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”.  De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt het Mariabeeldje van de kapel naar de tent.
10.00 uur Hoogmis in de tent met medewerking van het herenkoor H. Landricus en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
14.30 uur Plechtig lof met Dameskoor H. Landricus.

Maandag  4 september
13.30 uur H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier en Angela
18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen bij de kapel.
19.00 uur H. Mis verzorgd door de H. Judocusparochie uit Sint Joost met Dameskoor St. Joost en de fanfare St. Judocus

Dinsdag 5 september
09.00 uur H. Mis in de tent voor de vrouwenverenigingen en de senioren met Dameskoor H. Landricus en bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging en Vrouwenvereniging Elisabeth uit St.Joost. Alle dames van de voormalige vrouwenverenigingen in Echt en alle senioren zijn van harte uitgenodigd. Voor vervoer kan worden gezorgd mits tijdig opgeven aan Piet van Wegberg via telefoonnummer 483018.
14.00 uur H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.
18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.19.00 uur          
19.00 uur H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.

Woensdag 6 september
18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de parochie van Maria Hoop met gemengd zangkoor Corde et Animo    

Donderdag 7 september
18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur H. Mis in de tent geheel verzorgd door de parochie van Koningsbosch met het Gemengd Kerkelijk Zangkoor uit die plaats en een ensemble van harmonie St. Caecilia uit die plaats.

Vrijdag 8 september
18.45 uur Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur H. Mis ter ere van de Echter heilige Edith Stein met de Gewestelijke Zangvereniging De Eghtgalm.

Zaterdag 9 september
19.00 uur H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

Zondag 10 september
11.00 uur Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie van Pey met medewerking van het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor en fanfare St Joseph, beide uit die plaats.
14.30 uur Plechtige sluiting met Lof in de tent, met het Dameskoor Pey.
15.30 uur Speciale zanghulde in de tent door Zangvereniging Vriendenkoor. 


Zondag 3 september
Kloosterfeest in Bezinningscentrum Regina Carmeli
 
Tussen 11 en 17 uur zijn er diverse activiteiten in het karmelitessenklooster Regina Crmeli op de Kollenberg in Sittard. Onder meer rondleiding door het klooster, ontmoeting, gesprek, informatie, gezellig samenzijn, koffie en gebak, barbecue en dranken, spelen voor kinderen en een kleine markt.

Gebedsuur voor roepingen in Merkelbeek

Al tien jaar wordt in de parochiekerk van Merkelbeek het maandelijks gebedsuur voor roepingen gehouden, Reden waarom ditmaal bisschop Frans Wiertz daarin voorgaat. Om 16.00 uur. Aansluitend informeel samenzijn in het naastgelegen bezinningshuis Het Korenveld. Na het gebedsuur bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie in ons huis naast de kerk “Het Korenveld”.
 . 

Dinsdag 5 september
 
Beleef Klooster Wittem, een spirituele ontmoeting ...
 
Wat leeft er en wat wordt er gedacht in dat imposante gebouw dat Klooster Wittem is? Op verschillende plekken in het klooster kunt u ervaren waar het hier ten diepste om gaat: geloof, hoop en liefde. In verhalen, gedichten, muziek en beelden komt het klooster op een spirituele manier tot leven. Zo hopen we - in kleine groep, max. 12 personen - een ervaringsmiddag aan te bieden die verder gaat... We sluiten af met een gezamenlijk gesprek bij een glas Gerardusbier of frisdrank en een ‘knabbeltje’ in de kloosterrefter.
 
Data en tijd: dinsdag 5 september van 14.00 - 16.00 uur
Plaats: receptie Klooster Wittem
Kosten: € 10,00 (inclusief 'nazit')
Reserveren via de receptie 043 450 1741, mogelijk tot 9.30 uur op dezelfde dag
 

Vrijdag 8 tot en met zondag 10 sepember

Weekend voor echtparen

Onder het motto 'ontmoeting voor twee' wordt in Foyer de Charité in Thorn een weekend voor echtparen gehouden met Gerard en Elly van Meel. Een tijd van geestelijke verdieping en dialoog. Een weekend met hart voor een weg samen. Er is een eigen programma voor deelnemende kinderen. Meer info >>>
 


Zaterdag 9 september

Inleiding met Leo Fijen in Sittard

In Bezinningscentrum Regina Carmeli in Sittard spreekt Leo Fijen vandaag over het thema: Loslaten en thuiskomen. We moeten allemaal loslaten en zoeken dan weer een weg om thuis te komen. Leo Fijen schetst een weg aan de hand van concrete voorbeelden in zijn leven. Tijd: 10 - 12 uur. Inleider: Dhr. Leo Fijen, Maartensdijk. Kosten: € 10,00. 

 

 


Zaterdag 9 tot en met donderdag 14 september

Bloemtapijt bij Kapel in 't Zand

Traditiegetrouw wordt in de maand september in het Kruiswegpark bij de Kapel in 't Zand in Roermond een bloemtapijt gelegd. Dit jaar is het thema: de verborgen schatten van onze kapel. Het tapijt is tussen 9 en 14 september dagelijks te bekijken tussen 10 en 17 uur. Leden van de werkgroep zijn aanwezig om uitleg bij de voorstellingen te geven. Een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld. Tussen 14 en 17 uur is bovendien de kapel zelf geopend.

 


Zondag 10 september

Orgelconcert in Echt


Van 14.00 uur tot 15.15 uur is er een orgelconcert in de H. Landricuskerk in Echt, verzorgd door Jan Sevriens, met Jean Pisters op bugle.  

 


Vrijdag 15 september

Feest Onze Lieve Vrouw van Smarten

Hulpbisschop Everard de Jong draagt om 10.00 uur de H. Mis op in de basiliek van het Duitse bedevaartsoord Kevelaer.

Concert Sela in Heerlen

De band Sela geeft een concert in de St.-Pancratiuskerk in Heerlen. Tijdens het concert, dat onderdeel uitmaakt van Sela’s Dorpskerkentour 2017, is er volop gelegenheid om samen te zingen tot eer van God! Voor wie geïnteresseerd is: concerten zijn vaak snel volgeboekt. Meer informatie en reserveren kunt u vinden op www.sela.nl/concerten. De band Sela schrijft liederen voor de kerk van nu. Nederlandstalige liederen die een brug slaan tussen muziekstijlen, liedculturen en kerkelijke stromingen. Bekende liederen als 'Ik zal er zijn', 'Gebed om zegen' en 'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' worden in steeds meer kerken van Nederland gezongen.  
 

Zaterdag 16 september
 
Vriendendag Foyer de Charité
 
Bezinningscentrum Foyer de Charité in Thorn houdt vandaag zijn Vriendendag. Meer info >>>
 

Maandag 18 tot en met zondag 24 september

Retraite in Thorn

In God wordt de mens volledig wat hij is. Dat is thema van de retraite die deze week in Foyer de Charité in Thorn wordt gehouden. De retraite wordt gegeven door vader A. Pierik. Meer info >>>


 
Zondag 24 september
 
Oecumenische Kerkdienst en ontmoeting in Gennep
 
In het kader van het Lutherjaar en 500 jaar Reformatie worden er in Gennep (de oudste protestantse gemeente van Nederland) diverse activiteiten georganiseerd. Vandaag is er een oecumenische dienst waarbij, net als 500 jaar geleden, de pastoor en de dominee samen voorgaan. Na de kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, film, lunch en concert. De film 'Historische Banden' vertelt van de grenzeloze vriendschap tussen Gennep en Goch (Duitsland). Het Genneps Vocaal Ensemble sluit het programma af. Locatie: Protestantse kerk in Gennep. Tijd: 10 - 15 uur.
 
 

Donderdag 28 september
 
Bezinningsdag over engelen
 
Bezinningsdag in Huize Regina Carmeli in Sittad van 10.00 – 17.00 u: “GOD heeft zijn Engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken." (Ps 91,11) Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf. Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Zaterdag 30 september
 
 
Stille Dag
 
Stille dag in Foyer de Charité in Thorn door A. Pierik. Thema: Jezelf volledig vinden door je oprecht te geven. Meer info >>>
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt