Misstipendia

Geplaatst op: 30-11--0001

Tarieven 2024

De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2024 zijn vastgesteld. Deze zijn grotendeels gelijk aan de tarieven voor 2023. Alleen de stipendia voor de leesmis door de week is enigszins aangepast.

 

 • Eucharistievieringen
  • Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
  • Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00
  • Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00

 

 • Rouw- en trouwgelden
  • Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00
  • Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00 
  • Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
  • Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00 
  • Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,00

 

 • Gestichte jaardiensten
  • Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

 

 • Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
  • 5 jaar € 75,00
  • 10 jaar € 150,00
  • 20 jaar € 300

 

 • Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
  • 5 jaar € 150,00
  • 10 jaar € 300,00
  • 20 jaar € 600,00

 

Minimum bedrag kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een economische eenheid.