Woord van de administrator

EEN NIEUW MARIAFEEST

Christenen kunnen veel van moslims leren. Onder andere om voor hun geloof uit te komen. Maria kan daarbij helpen. Lees de hele column van diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers >>