Woord van de administrator

WIE IS DAT?

"We dienen Jezus niet door oude tradities te restaureren, maar door oprecht in Hem te geloven en Zijn voorbeeld na te leven," zegt mgr. Schnackers in zijn woordje van april. >>